Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wet Computercriminaliteit III aangenomen door de Tweede Kamer (20 dec 2016)

26 januari 2017

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Onder meer de PvdA, VVD, SGP en CDA stemden voor het wetsvoorstel. Het doel van het wetsvoorstel is het juridisch kader voor de opsporing en vervolging van cybercrime te verbreden zodat de opsporing- en vervolgingsdiensten voldoende juridische middelen hebben om computercriminaliteit te bestrijden in onze huidige moderne samenleving. De wet regelt het op afstand binnendringen van geautomatiseerde werken en plaatsen van software voor de opsporing van ernstige vormen van cybercrime, het op afstand doorzoeken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn, het op afstand ontoegankelijk maken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de strafbaarstelling van het helen van gegevens. De behandeldatum van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is thans nog niet bekend.

Ethische hacker onderschept vertrouwelijke e-mails politie (20 jan 2017)

De ethische hacker Wouter Slotboom is erin geslaagd om vertrouwelijke informatie uit interne e-mailwisselingen van de politie te halen. Hiermee kwam hij vandaag naar buiten. Het achterliggende probleem was echter al meer dan twee jaar bekend, aangezien de hacker toen ook al de politie waarschuwde. Slotboom doet ook aanbevelingen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. Zo stelt hij voor om een dienst af te nemen bij een domeinnaambewakingsservice, die in de gaten houden of er misbruik wordt gemaakt van domeinnamen. De politie stelt echter al voorzieningen te hebben waarmee dergelijk misbruik in de gaten gehouden kan worden.

Zorgen over invloed hackers bij Nederlandse verkiezingen (12 jan 2017)

Na geruchten over beïnvloeding van Amerikaanse verkiezingen door Russische hacker, waarschuwen de Amerikaanse inlichtingendiensten nu ook voor beïnvloeding van de Nederlandse verkiezingen in maart dit jaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt voor hackers en vraagt politici waakzaam te zijn en hun ‘cyberveiligheid’ op orde te hebben. De Russische hackers proberen computers te infecteren via spyware. Inmiddels zijn de partijen in de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke digitale aanvallen op hun computersystemen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een speciaal team opgericht die hacken moet voorkomen.

Meer geld voor bestrijding cybercrime in miljoenennota 2017 (20 september 2016)

Uit de Miljoenennota 2017 die door het kabinet is gepresenteerd, blijkt dat er de komende jaren aanzienlijk meer geld gaat naar de bestrijding voor cybercriminaliteit. Voor volgend jaar heeft het kabinet 5 miljoen euro gereserveerd om cybercriminaliteit tegen te gaan. Vanaf 2018 en de jaren daarna zelfs 14 miljoen euro per jaar. De financiële middelen zijn onder meer beschikbaar gesteld om de nieuwe bevoegdheden van de politie op grond van de nog aan te nemen wet Computercriminaliteit III te kunnen financieren. Bovendien verwacht de regering een toename van cybercriminaliteit in de komende jaren. Door de extra middelen kan de politie de diensten die zich hiermee bezig houden (Team High Tech Crime) versterken.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht