Wat u moet weten als u een verkeersboete krijgt via het CJIB | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wat u moet weten als u een verkeersboete krijgt via het CJIB

14 augustus 2020

Kleine verkeersovertredingen kunnen door het CJIB met een boete worden afgehandeld. Voorbeelden daarvan zijn:

  • (de eerste keer) tot en met 30 km/h te hard rijden;
  • geen gebruik maken van autogordels;
  • door rood rijden bij een verkeerslicht;
  • een motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden en parkeren waar dat verboden is (bord E1).

Verkeersboete CJIB

Het CJIB, een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, krijgt van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), politie of de gemeente gegevens over het verkeersdelict en zal vervolgens uitzoeken wie (definitief) als verdachte moet worden aangemerkt. De verdachte is vaak degene op wiens naam het voertuig staat, dan wel de bestuurder (als hij bijvoorbeeld na het delict door de politie is staandegehouden). Om te controleren of het CJIB de juiste verdachte op het oog heeft, krijgt hij een brief thuis. Daarin wordt gevraagd om contact op te nemen met het CJIB.

‘M’ of ‘O’

Bent u aangemerkt als verdachte en krijgt u een verkeersboete thuis waarop de letter `M` staat. Dan komt deze boete na het betalen ervan niet op het strafblad. Let goed op: staat de letter `O` bovenaan de brief, dan is er geen sprake van een verkeersboete door het CJIB, maar van een strafbeschikking. Deze boete wordt wel op het strafblad van de verdachte vermeld nadat die is betaald. Het is in zo´n geval raadzaam om juridische hulp te zoeken. Een advocaat kan u adviseren of het handig is om de strafbeschikking, met een O, te betalen of daartegen in verzet te gaan.

Bezwaar maken CJIB

In het geval van een CJIB-boete, met een M, kan een verdachte binnen 6 weken na de datum op de brief daartegen bezwaar maken. Dat bezwaar wordt door de officier van justitie beoordeeld. De officier neemt dat een beslissing, waartegen eventueel in beroep kan worden gegaan bij de kantonrechter en vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof. Natuurlijk kunt u ook in deze fasen altijd juridisch advies inwinnen.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht