Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Vrijspraak medeplichtigheid diefstal Porsche

28 mei 2018

Op dinsdag 16 mei 2018 heeft de rechtbank te Alkmaar een cliënt van onze advocaat Patrick van der Meij vrijgesproken. Client werd verdacht van het medeplegen van een poging tot diefstal van een Porsche in februari van dit jaar. Naar de stand van de jurisprudentie van de Hoge Raad was meer dan duidelijk dat van medeplegen geen sprake kon zijn. Dit omdat cliënt enkel in de buurt van het delict buiten de auto op straat had staan wachten.

Diefstal Porsche

Hij had eerder al verklaard dat hij enkel voor de gezelligheid was meegereden met zijn medeverdachte. Die werd wel veroordeeld. Van der Meij en zijn kantoorgenoot Van Leusden hadden vanuit die wetenschap de Rechtbank Alkmaar meerdere keren verzocht de voorlopige hechtenis van cliënt op te heffen. De politierechter achtte het met de verdediging uiteindelijk ook onbegrijpelijk dat client voor het medeplegen was vervolgd. Aangezien die geen enkele uitvoeringshandeling had verricht.

Parool

Lees het bericht in Parool

Patrick van der Meij | Cleerdin & Hamer Advocaten

Recente berichten