Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Vragen aan Officieren van Justitie

12 maart 2018

Op 8 maart jl. heeft het Openbaar Ministerie een proces-verbaal verstrekt betreffende de, voorafgaand aan de voortzetting van de verhoren van de getuige Sonja Holleeder in februari 2017, kennelijk overeengekomen afdoeningsbeslissing.

Het proces-verbaal vermeldt niet eens zo heel erg samengevat dat sprake zou zijn van onbekende nieuwe strafbare feiten die met een strafbeschikking zijn afgedaan. Met de getuige zijn geen afspraken gemaakt over de inhoud van haar verklaringen, aldus het proces-verbaal van officier van justitie Notenboom.

vragen aan Officieren van Justitie afdoeningsbeslissingen Sonja Holleeder

Namens de heer Holleeder heeft de verdediging op vrijdag 9 maart een eerste reactie gegeven op dit proces verbaal. Hieronder kunt u de informatie vinden:

Afdoeningsbeslissingen getuige Sonja Holleeder.

Recente berichten