Verkoop van woningen: funderingslabel verplicht? - Non-conformiteit | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verkoop van woningen: funderingslabel verplicht?

27 oktober 2020

Door: Hilde Nobel

De meeste mensen weten wel dat bij de (ver)koop van een huis een hoop komt kijken en dat er verschillende partijen bij betrokken zijn, zoals een makelaar, taxateur en hypotheekverstrekker.

Bij het maken van het taxatierapport zal de taxateur ook het energielabel bepalen. Voor de meeste woningen is een energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering namelijk verplicht. Naast een energielabel zal er in de meeste gevallen binnenkort ook een funderingslabel worden bepaald.

Taxatiemodel Wonen

De taxatiebranche heeft in samenwerking met geldverstrekkers een nieuw taxatiemodel Wonen opgesteld. Hierin is bepaald dat niet alleen een energielabel maar voortaan ook een funderingslabel zal worden opgenomen in de taxatie.

In Nederland zijn enorme verzakkingsproblemen en daar spelen de geldverstrekkers en taxatiebranche nu op in. Herstel van verzakkingen kan een enorme kostenpost zijn en dat is voor de geldverstrekker natuurlijk van groot belang om vooraf te weten. Kopers kunnen hierdoor namelijk in grote financiële problemen komen.

Cijfers

In zo’n 203 gemeenten is er sprake van verzakkingen. Het gaat daarbij om ruim 1 miljoen woningen (dat is 25% van het totaal aantal woningen) in verschillende steden, zoals Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Schiedam. De totale kosten voor funderingsherstel worden geschat op 60 miljard euro.

Heel Holland zakt

In meerdere afleveringen van het NPO-programma De monitor wordt onder de naam ‘Heel Holland zakt‘ aandacht besteedt aan het verzakkingsprobleem in Nederland.

In het programma wordt onder andere aandacht besteed aan het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het KCAF draagt bij aan het in kaart brengen van de problematiek rondom funderingen door het creëren van inzicht in welke woningen nu en in de toekomst risico lopen. Door het KCAF wordt een database opgesteld met daarin een label per woning.

Funderingslabel

Per 1 juli 2021 zal de database van het KCAF ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden bij de verkoop van woningen. De taxatiebranche heeft namelijk in samenwerking met geldvertrekkers afgesproken dat per die datum dient te worden aangegeven in de taxatie of:

  1. Er funderingsproblematiek bekend is en wat de oorzaak daarvan is;
  2. Wanneer de fundering hersteld dient te worden en wat de geschatte kosten zijn van die reparaties.

Volgens de NVM worden op dit moment in 79% van de taxatierapporten geen funderingsproblemen vermeld en staan kopers soms al na enkele jaren onaangename verrassingen te wachten, met alle bijkomende kosten van funderingsherstel. Voor kopers is dit dus een goede ontwikkeling, maar voor verkopers wellicht een stuk minder. Immers, funderingsproblemen zullen de koopprijs drukken.

Verzakkingen in uw buurt?

Bent u naar aanleiding van deze blog benieuwd of verzakkingen in uw gemeente veel voorkomen? Via de funderingsviewer van het KCAF kunt u op de kaart zien waar mogelijk funderingsproblemen spelen. De huidige versie van de funderingsviewer is voor iedereen toegankelijk. De funderingsviewer zal echter per 31 december 2020 vervallen en zal worden vervangen door het funderingslabel van fundermaps (dat alleen toegankelijk is voor professionals). Het KCAF is druk bezig om deze kaart zo goed mogelijk te updaten en aan de hand van input van eigenaren die recentelijk funderingsherstel hebben gedaan, aan te passen. Via de kaart zullen straks ook direct eventuele herstelkosten zichtbaar zijn.

Het KCAF is nog bezig een wijze te vinden waarop ook particulieren na 2021 ingang kunnen krijgen tot het systeem. Gedacht wordt aan een systeem vergelijkbaar met het kadaster, waarbij met een kleine bijdrage de funderingsgegevens van een pand kunnen worden verkregen.

Gevolgen van het funderingslabel

Doordat straks vooraf duidelijk zal zijn of er sprake is van funderingsproblemen en wat de hoogte van de eventuele herstelkosten is, zal een koper daarmee rekening houden bij de aankoop van een woning. Als er funderingsproblemen zijn, dan drukt dat de koopprijs. Voor de koper heeft het invloed op het verkrijgen van een hypotheek. Ook al is een funderingslabel volgens de wet niet verplicht, veel geldverstrekkers zullen deze voorwaarde wel stellen. Een bank zal niet langer een hypotheek willen verstrekken zonder inzicht te hebben in de staat van de fundering en de eventuele herstelkosten.

Recente berichten