De scheidende ondernemer | Cleerdin & Hamer Advocaten

Uit elkaar. Wat nu?

26 september 2018

Als je besluit te gaan scheiden is dat altijd een vervelende periode. Behalve de emotionele impact van een scheiding, moet er ook heel veel geregeld worden en een scheidingsprocedure doorlopen worden. Wat zijn daarbij de verschillende opties en wat kost zoiets nou?

Hoewel het als je gaat trouwen nooit de intentie is, is het wel realiteit dat een derde van alle huwelijken strand. Zo’n 34.000 per jaar. En juist op het moment dat de emoties meestal hoog opgelopen zijn moet je dan een echtscheiding gaan regelen. Hierbij spelen allerlei praktische en financiële zaken. Waar te beginnen?

Mediation

Bedenk allereerst of het mogelijk is om samen met je ex-partner naar een gezamenlijke advocaat/scheidingsmediator te gaan. Hiervoor is niet nodig dat je over alles op één lijn zit en er geen discussies zijn. Wel belangrijk is dat je beiden de intentie hebt om in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de scheiding. Daar hoort ook bij dat je bereid moet zijn om concessies te doen en respectvol met elkaar om te gaan. Woede en verdriet horen bij nagenoeg iedere scheiding en daarvoor is ook ruimte binnen de mediation. Maar er moet ook constructief en in alle openheid met elkaar overlegd kunnen worden.

Moeilijke periode

Zowel voor jezelf als voor eventuele kinderen is dit een prettige manier om in een toch al moeilijke periode een scheiding te regelen. Een scheiding is immers al moeilijk en verdrietig genoeg. Ook zonder de ruzies die gepaard gaan met een vechtscheiding.

Scheidingsmediator

Een scheidingsmediator begeleid mensen bij het maken van afspraken en geeft daarbij juridisch en fiscaal advies. Deze afspraken maak je zelf en worden niet opgelegd door een rechter. Dit betekent niet dat je op alle punten je zin krijgt. Maar wel dat je zelf de regie hebt over de gevolgen van de scheiding. Als je dit over laat aan een rechter is het altijd afwachten wat de uitkomst gaat zijn.

(V)echtscheiding

Een mediation kan in de meeste gevallen binnen enkele maanden worden afgerond. Terwijl een (v)echtscheiding via de rechter meestal minimaal 1,5 jaar in duurt. Vanwege de kortere tijdsduur en het feit dat je de kosten deelt is een mediationtraject bijna altijd ook vele malen goedkoper dan een scheidingstraject via de rechter. De – gezamenlijke – kosten van een mediation zijn door De Consumentenbond becijferd op minimaal € 2.00,00.

Gespecialiseerd advocaat/scheidingsmediator

Vanwege de juridische aard van een scheiding is het advies wel om dit te laten regelen via een gespecialiseerd advocaat/scheidingsmediator. Er zijn vele soorten en maten (scheidings)mediators. Maar bij een scheiding is kennis van het recht wel een enorme pré. Niet alleen vanwege diens specifieke kennis van het familierecht. Maar ook omdat bij iedere scheiding een advocaat betrokken moet worden voor het opstarten van de scheidingsprocedure. Als je scheidingsmediator ook advocaat is, kan dit door dezelfde persoon afgehandeld worden. Wel zo praktisch én kostenbesparend.

Eigen advocaat

Voor lang niet iedere scheiding is het mogelijk om samen naar een mediator te gaan. Misschien omdat er te veel ruzies zijn, er geen vertrouwen meer in elkaar is of je het gewoon prettig vindt om een eigen adviseur te hebben die niet de neutrale rol van een mediator hoeft in te nemen, maar er enkel is om jou zo goed mogelijk te adviseren.

Niet iedere scheiding waarbij voor beide partijen een advocaat betrokken is hoeft te eindigen in de rechtszaal. Gespecialiseerde scheidingsadvocaten zijn erin getraind om te de-escaleren en te zoeken naar oplossingen, zeker als er kinderen in het spel zijn. Geprobeerd zal worden om in overleg met de advocaten afspraken te maken. Lukt dit, dan kan de rechtbank hierover worden bericht en kan de scheiding schriftelijk afgewikkeld worden. U hoeft dan niet naar de rechter.

Gang naar de rechter

Helaas kan in veel gevallen een gang naar de rechter niet voorkomen worden. Het zal niet verbazen dat dit in nagenoeg alle gevallen niet alleen de duurste manier om te scheiden is – volgens berekening van de Consumentenbond minimaal € 2.500,00 tot € 3.000,00 per persoon maar in de praktijk vaak nog vele malen hoger – maar ook de tijd- en energierovendste.

Concluderend

Bezint eer ge begint. Als je besluit te gaan scheiden, denk dan ook goed na over de verschillende manieren om een scheiding te regelen en laat je hierover informeren door een deskundige. Zeker in een periode van woede en verdriet is het niet eenvoudig om op een nette en respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen de scheiding te regelen. Realiseer je alleen wel dat dit ook gevolgen heeft voor de duur en verloop van het traject, zowel voor je eigen energie en welzijn, als voor de kosten.

Glenda Raap

Recente berichten

  • Rijbewijs ingevorderd? Snel handelen loont! | Cleerdin & Hamer Advocaten