Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

UBO register per 2020 als nieuw wapen tegen financieel economische criminaliteit

29 november 2019

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van dit register is het tegen gaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een BV of NV bijvoorbeeld gaat het om personen:

met meer dan 25 procent van de aandelen;
met meer dan 25 procent van de stemrechten;
die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Het Nederlandse UBO-register

Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar, waardoor personen en organisaties beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie zij zaken willen doen en advies over in kunnen winnen.

In het adagium “know your customer” wordt door dit UBO-register vanaf 2020 beter voorzien. Een adagium waarin de Ondernemingsrecht advocaten van Cleerdin & Hamer cliënten bijstaan en adviseren over de juiste en inhoudelijk correcte overeenkomsten met hun klanten.

Recente berichten