Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Twaalf ambachten, dertien ongelukken: werkgeveraansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

28 november 2018

Voor het liber amicorum van Gerard Hamer schreven Leonie Dorrestein, Bianca Hampsink en Marijke Jongste een bijdrage over werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. In dit artikel is in vogelvlucht uiteengezet hoe het bij arbeidsongevallen met de aansprakelijkheid van werkgevers gesteld onder verwijzing naar relevante jurisprudentie. Lees de bijdrage

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht