To vaccinate, or not to vaccinate; en de discussie hierover tussen ouders | Cleerdin & Hamer Advocaten

To vaccinate, or not to vaccinate; en de discussie hierover tussen ouders

14 maart 2022

Geschillen over de vaccinatie van kinderen tegen corona

Moeten we de kinderen wel of niet vaccineren tegen corona? Die vraag leidt bij sommige ouders tot onenigheid en zelfs rechtszaken, aldus EenVandaag in een nieuwsitem van het afgelopen weekend. Ook in onze praktijk zien wij dat beslissing om een kind wel of niet te laten vaccineren regelmatig leidt tot conflicten tussen ouders. Welke juridische wegen zijn er wanneer je er samen niet uitkomt? En hoe beslist een rechter?

Vaccinatie kinderen 5 tot 12 jaar

In december 2021 heeft de Gezondheidsraad het kabinet geadviseerd om ook kinderen van 5 tot 12 jaar te laten vaccineren tegen corona. Dat advies heeft het kabinet overgenomen. Daarom krijgen kinderen vanaf 5 jaar inmiddels een uitnodiging voor de prik. De beslissing om een kind wel of niet te laten vaccineren ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouder(s) met gezag. Het nemen van deze beslissing kan lastig zijn, zeker voor gescheiden ouders met verschillende ideeën over (het nut van) vaccineren.

Vervangende toestemming of kort geding

Wanneer ouders met gezamenlijk gezag het niet eens worden over de vaccinatie van hun kind, kunnen zij de rechter op grond van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek via een advocaat vragen om een knoop door te hakken. De ouder die graag wil dat zijn of haar kind wordt gevaccineerd tegen corona kan de rechter in dat geval vervangende toestemming vragen. Voor de ouder zonder gezag bestaat er een andere juridische route: een vaccinatieverbod vragen in kort geding. De rechter zal in beide gevallen alle belangen tegen elkaar afwegen, en daarbij aan het belang van het kind extra gewicht toekennen.

Beoordeling rechtbank

Er is inmiddels veel rechtspraak bekend met betrekking tot vaccinaties die onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma vormen. Daaruit volgt dat een verzoek van een ouder tot vervangende toestemming voor een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma meestal wordt toegewezen. Rechters zijn over het algemeen van mening de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma in het belang van het kind zijn, omdat zij anders meer risico zouden hebben om een (gevaarlijke) infectieziekte op te lopen waartegen zij gevaccineerd hadden kunnen zijn.

Rechtspraak over vaccinatie tegen corona van kinderen onder de 12 jaar is echter nog nauwelijks voorhanden. Enerzijds is het de verwachting dat de vervangende toestemming doorgaans wel zal worden verleend, omdat de Gezondheidsraad adviseert om ook kinderen tussen de 5 en 12 jaar te laten vaccineren. Anderzijds is de coronavaccinatie (nog) niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, wat een argument tegen vervangende toestemming zou kunnen vormen. Vaccinaties dienen om kinderen te beschermen tegen infectieziekten. Het is echter de vraag of de coronavaccinatie bedoeld is om kinderen zelf te beschermen, aangezien het coronavirus bij kinderen over het algemeen mild verloopt. Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen en oud-kinderombudsman Marc Dullaert zijn kritisch. Zij zijn van mening dat het vaccineren van kinderen jonger dan 12 jaar in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

Nu er zowel argumenten voor- als tegen vaccinatie zijn, is het niet op voorhand te voorspellen hoe een rechter in voorkomend geval zal beslissen. Een goede presentatie van de argumenten kan dus de doorslag geven.

Bijstand advocaat

Heb je een geschil met jouw (ex)partner over de vaccinatie van jullie kind? Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij helpen je graag verder.

Recente berichten