Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Succes in uitleveringsprocedure

2 april 2019

Op 19 maart 2019 heeft de Rechtbank van Amsterdam de uitlevering van onze cliënt geweigerd vanwege mensenrechtenschendingen in Servische gevangenissen. De cliënt werd in deze procedure bijgestaan door advocaat Ben Polman.

Martelingen en een onmenselijke behandeling in detentie

Het openbaar ministerie vroeg aan de Rechtbank Amsterdam om de Servische cliënt uit te leveren in verband met een openstaande straf van in totaal drie jaar en vier maanden wegens overtreding van de Opiumwet.

Advocaat Ben Polman voerde het verweer dat sprake was van schending van mensenrechten omdat zijn cliënt was gemarteld en onmenselijk was behandeld tijdens zijn detentie in de gevangenis van Belgrado. De Nederlandse overheid mag onder die omstandigheden iemand niet uitleveren.

De Rechtbank Amsterdam volgde het verweer en oordeelde dat er sprake was van een voltooide mensenrechtenschending. De uitlevering werd geweigerd.

Succes voorkomen uitlevering

De cliënt is tevreden met het succes in de uitleveringsprocedure. Na jaren procederen en het voeren van een actieve verdediging op meerdere zittingen heeft de cliënt eindelijk zekerheid dat hij niet zal worden uitgeleverd.

Het openbaar ministerie kan de uitspraak nog aanvechten bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zal echter enkel kijken of de regels zijn gevolgd. Of het openbaar ministerie deze uitspraak aan de Hoge Raad zal voorleggen is nog onbekend.

De uitspraak

De uitspraak vindt u hier

Recente berichten

Strafrecht