Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ouders voor crimineel gedrag van hun kind?

4 december 2013

Voor de bundel ‘Rechten van het kind en waardigheid’ heeft mevrouw mr. R. el Hessaini haar bijdrage geleverd met de publicatie ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ouders voor crimineel gedrag van hun kind?’.

Deze bundel maakt deel uit van de reeks eerder verschenen bundels welke mede onder redactie van dr. Coby de Graaf tot stand zijn gekomen, te weten Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid in 2008 en Rechten van het kind en autonomie in 2010, alsmede de in 2012 verschenen bundel getiteld De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak. Voor het thema waardigheid is gekozen omdat waardigheid een basisbegrip vormt in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en beschouwd kan worden als een van de kernwaarden uit dit verdrag. Voor meer informatie over deze bundel kunt u terecht bij uitgever Ars Aequi.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht