Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Strafbeschikking ontvangen? Ga in verzet!

20 september 2017

‘Laat ik die boete maar gewoon betalen, dan ben ik ervan af’

Het is de gedachte van veel cliënten op het moment dat zij een strafbeschikking krijgen uitgereikt. Veelal beschouwen zij de strafbeschikking als ware het een bekeuring voor te hard rijden: betalen en klaar. Als ze mij dan bellen, leg ik uit wat een strafbeschikking precies is en dat het bepaald niet zomaar een boete is. Met het betalen ervan begint de ellende vaak pas. Voor de meeste cliënten is deze aanvullende informatie reden om toch in verzet te gaan tegen hun strafbeschikking. Aanleiding voor mij om in dit artikel nog eens in te gaan op het fenomeen strafbeschikking en de toepassing ervan aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel, u wordt op een avond samen met een vriend aangehouden in de supermarkt op verdenking van winkeldiefstal. Terwijl u met een zelfscanner door de winkel loopt, heeft uw vriend een paar goederen in jullie tas gedaan zonder deze te scannen. Dit is u echter volledig ontgaan en u legt dit ook uit tijdens het verhoor op het politiebureau. Ondanks uw stellige ontkenning besluit de officier van justitie niettemin een strafbeschikking aan u uit te vaardigen. Als u een geldboete van € 300,- betaalt, is de zaak daarmee afgedaan. U bent na een ellendige nacht in de cel allang blij dat u naar huis mag en niet naar de rechter hoeft, dus u besluit de boete te betalen.

Onvoldoende bewijs

De beslissing van de officier van justitie om u een strafbeschikking mee te geven, heeft tot gevolg dat uw zaak niet door een rechter wordt beoordeeld. Een rechterlijk oordeel over de vraag of uw betrokkenheid bij de winkeldiefstal kan worden bewezen, blijft hierdoor achterwege. Het aanbieden van een strafbeschikking kan voor de officier van justitie dus een ontsnappingsroute zijn om een eventueel bewijsgebrek te omzeilen, aangezien voor het aanbieden van een strafbeschikking geen bewijsminima gelden. In de praktijk zien we ook geregeld dat de rechter een cliënt, tegen wie aanvankelijk een strafbeschikking was uitgevaardigd, na verzet alsnog vrijspreekt. Het hierboven geschetste voorbeeld is zeker geen uitzondering in de strafrechtpraktijk.

Hogere straf

Maar ook als u, anders dan in het voorbeeld, wel bekent schuldig te zijn aan winkeldiefstal, kan het toch zinvol zijn om verzet in te stellen. De ervaring leert namelijk dat rechters lagere straffen opleggen dan de officier van justitie en bovendien hanteren zij voor de verdachte gunstigere richtlijnen. Daarnaast kan een rechter, anders dan de officier van justitie, een voorwaardelijke straf aan u opleggen. Ook qua strafmaat valt er dus winst te boeken door in verzet te gaan

Strafblad

Wanneer u echter niets doet tegen de strafbeschikking dan wordt deze onherroepelijk en dat heeft gevolgen. Met het onherroepelijk worden van de strafbeschikking staat uw schuld aan het misdrijf (of de overtreding) namelijk vast. De strafbeschikking wordt genoteerd in uw justitiële documentatie. Anders gezegd: u heeft vanaf dat moment een strafblad. Dat kan problemen opleveren, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of wanneer u een eigen onderneming wil starten en daarvoor een vergunning nodig heeft. Dat u bij de politie heeft uitgelegd onschuldig te zijn en dat het dossier verder wellicht ook geen bewijs bevat, gaat u dan waarschijnlijk niet meer redden: u heeft een veroordeling voor winkeldiefstal op uw naam staan en dat weegt zwaar.

Ga in verzet

Ik zei het al: een strafbeschikking is niet zomaar een bekeuring. Kom dus in actie op het moment dat u een strafbeschikking krijgt uitgereikt. Uiteraard kunt u zelf binnen veertien dagen verzet instellen tegen de strafbeschikking, maar het is raadzaam om uw zaak door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat te laten beoordelen. Hij of zij kan het dossier voor u opvragen en op basis daarvan beoordelen of het instellen van verzet daadwerkelijk loont. In de meeste gevallen zal dat inderdaad het geval zijn, maar ook komt het in de praktijk best eens voor dat het accepteren van de strafbeschikking toch gunstiger is. Ook kan hij u desgewenst adviseren over de verder te nemen stappen in uw strafzaak.

Meer weten?

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wilt u geïnformeerd worden over wat in uw zaak de mogelijkheden zijn, dan kunt u gratis en geheel vrijblijvend contact opnemen met mij, of met een van de andere strafrechtadvocaten van Cleerdin & Hamer.

Recente berichten