Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Rechtbanktekeningen nopen tot een herziening van de Persrichtlijn

20 december 2017

Onze advocaat Paul Verweijen schreef voor het Nederlands Juristen Blad een artikel over rechtbanktekeningen. Hierin gaat hij in of deze tekeningen al dan niet strijd opleveren met o.a. de onschuldpresumptie en de persoonlijke levenssfeer van een verdachte. Na een beschouwing van de Persrichtlijn, de leidraad van de Raad voor Journalistiek, het juridisch kader en de Straatsburgse Jurisprudentie concludeert hij dat deze soms levensechte portretten nopen tot een herziening van de Persrichtlijn, waardoor de zittingscombinatie in strafzaken in ieder geval een afweging kan maken of er al dan niet moet worden getekend.

Lees hier het artikel uit ‘Het Nederlandse Juristen Blad

Recente berichten