Recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering | Cleerdin & Hamer Advocaten

Recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering

19 juni 2020

Er is al jaren veel te doen over het recht op de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering. In het kort komt het er op neer dat wanneer u (zakelijk of prive) een rechtsbijstandsverzekering hebt, dat u zelf een advocaat moet kunnen kiezen die u op kosten van de verzekeraar kan bijstaan in een procedure.

Rechtsbijstandsverzekeraars doen al jaren hun best om dit recht zoveel mogelijk in te perken. Voor de verzekeraar is het immers veel gunstiger wanneer hun eigen juristen de zaak behandelen in plaats van een externe advocaat.

Al snel werd duidelijk dat bij procedures bij de rechter er toch echt een recht op vrije advocaatkeuze geldt. Bij administratieve procedures (zoals procedures bij het UWV) stelden rechtsbijstandsverzekeraars zich op het standpunt dat dit niet opging.

Helaas voor de verzekeraars was het Europese Hof heel duidelijk en geldt er bij iedere procedure (dus ook bij administratieve procedures) het recht op vrije advocaatkeuze.

De verzekeraar mag wel wat redelijke voorwaarden stellen en bijvoorbeeld een (bescheiden) eigen bijdrage opleggen of een maximum dekking bieden. Dit mag echter niet zodanig zijn dat uw recht op een eigen advocaat u feitelijk wordt ontnomen.

Uitspraak Europese Hof van Justitie

Onlangs kwam er weer een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over dit onderwerp. Het Hof bepaalde hierin dat een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering ook het recht op vrije advocaatkeuze heeft bij bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Het Hof rekt het recht op vrije advocaatkeuze dus nog verder op en volgens het Hof moet elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, tot het begrip gerechtelijke procedure worden gerekend.

Ons bereiken al de eerste signalen dat rechtsbijstandsverzekeraars deze verruiming niet erg zien zitten en aanvragen simpelweg afwijzen. Zelfs bij een gerechtelijke procedure beweren veel rechtsbijstandsverzekeraars in eerste instantie nog steeds dat de verzekerde niet zelf een advocaat mag uitzoeken en door hun juristen moet worden geholpen, of een advocaat die door de verzekeraar is aangewezen. Dit is echter pertinent onjuist.

Meer informatie

Mocht u dus een rechtsbijstandsverzekering hebben en geconfronteerd worden met een juridisch geschil, laat u zich dan niet zomaar afschepen en wendt u zich vooral tot de advocaat naar uw keuze. Onze advocaten kunnen vervolgens met u meekijken of uw verzekering dekking biedt voor uw advocaatkosten.

Recente berichten