Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Persbericht inzake Aydin C. en intrekken beroep in cassatie

20 augustus 2019

In diverse media is aandacht besteed aan het intrekken van het beroep in cassatie door Aydin C. Een korte reactie daarop:

Sinds december 2018 dringt Aydin C. aan op een spoedige uitlevering aan Canada. Een beletsel voor de overbrenging van C. naar Canada is de nog lopende Nederlandse strafzaak in de vorm van een beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Dit is opmerkelijk omdat die cassatieprocedure de uitlevering en de Canadese strafzaak niet in de weg hoeft te staan.

Hoewel C. persisteert bij zijn opvatting onterecht te zijn veroordeeld in de Nederlandse zaak (genaamd “Disclosure”) als gevolg van een gerechtelijke dwaling, heeft hij vandaag zijn beroep in cassatie door zijn advocaat laten intrekken zodat die procedure geen beletsel meer vormt voor zijn uitlevering aan Canada.

wil in Canada een volledig proces. Hij kijkt er naar uit om in Canada al zijn rechten tot het uiterste te benutten om zijn naam te zuiveren en hij verzoekt Canada en Nederland om zijn uitlevering op korte termijn uit te voeren. Een onnodig langer uitstel van de uitlevering van C. is wat hem betreft onacceptabel, waarbij hij ook het feit betrekt dat de familie van Amanda Todd en de Canadese samenleving al bijna 7 jaar wachten op een proces.

Press release in the case of mr Aydin C.

Since December 2018, mr C. has been pushing for an immediate extradition to Canada. A ground for not executing the extradition was the ongoing Dutch criminal procedure at the Supreme Court of the Netherlands. This was surprising since the Dutch criminal procedure at the Supreme court does not necessarily frustrate an extradition to Canada nor the Canadian criminal procedure. Even though mr C. persists that he was wrongfully convicted in the Dutch case by a perversion of justice, today he has withdrawn his appeal from the Supreme Court just so it can`t be used to delay the extradition of mr C. to Canada.

wants a full trial in Canada. He is looking forward to clear his name by pursuing all his rights to the fullest extend in the Canadian criminal procedure and he urges Canadian and Dutch authorities to execute his extradition as soon as possible. Any unnecessary further delay of the extradition of C. is for him unacceptable, as he also takes into consideration that the family of Amanda Todd and Canadian society have been waiting for a trial for almost 7 years already.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht