Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overlevering naar Polen van de baan

29 juni 2018

Het Openbaar Ministerie heeft op 29 juni 2018 alsnog besloten de overlevering van onze cliënt naar Polen af te blazen. Terwijl de Rechtbank Amsterdam deze overlevering op 21 juni 2018 nog had toegestaan. De rechtbank weigerde een deel van de overlevering, namelijk ten aanzien van enkele onderliggende vonnissen van het overkoepelende Poolse verzamelvonnis.

Poolse rechter

Zowel de rechtbank als het OM stelden vervolgens dat het niet nodig was om garanties te vragen aan de Poolse rechter dat daadwerkelijk rekening gehouden zou worden met de partiele weigering. Op rechtstreekse vragen gesteld door Cleerdin & Hamer antwoordde de Poolse rechter echter dat hij geen rekening zou houden met de gedeeltelijke weigering door de rechtbank Amsterdam. En tevens dat het verzamelvonnis integraal van kracht bleef. Concreet zou dit betekenen dat de cliënt alsnog de straf ten aanzien van alle vonnissen zou gaan uitzitten. Ook van degene waarvoor de overlevering was geweigerd.

Reactie uit Polen

Het kort geding dat onze advocate Marjolein Westerman en haar collega’s hadden aangespannen tegen de Staat om de feitelijke overlevering te voorkomen, kon op het laatste moment worden afgeblazen. Het OM bevestigde namelijk een paar uur voor het kort geding dat de reactie uit Polen inderdaad onder de maat was. De cliënt is nog dezelfde dag in vrijheid gesteld.

Poolse verzamelvonnissen

De vraag blijft nu in hoeverre deze zaak consequenties heeft op alle Poolse verzamelvonnissen waarvoor de rechtbank Amsterdam de overlevering voor onderliggende vonnissen gedeeltelijk heeft geweigerd. Het OM heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de Poolse autoriteiten. De sectie Internationaal strafrecht, overlevering en uitlevering van Cleerdin & Hamer volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet!

Recente berichten