Oost west, thuis best | Cleerdin & Hamer Advocaten

Oost west, thuis best

10 februari 2022

Maar wat als u gaat scheiden? Wie mag er in de woning blijven en wie moet de woning verlaten?

Heeft u samen een huurwoning?

In dat geval is het allereerst van belang op wiens naam het huurcontract staat. Stel dat uw ex-partner de woning destijds is gaan huren en u bij hem bent ingetrokken, dan bent u niet automatisch medehuurder.

Wanneer bent u een medehuurder?

  • Als de (hoofd)huurder trouwt, wordt de echtgenoot/echtgenote automatisch medehuurder (artikel 7:266 Burgerlijk Wetboek);
  • Als u samenwoont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert dan kunt u de verhuurder verzoeken om schriftelijk in te stemmen met het medehuurderschap (artikel 7:267 BW). Als de verhuurder dit weigert dan kunt u vervangende toestemming aan de kantonrechter vragen. U start dan een procedure tegen de verhuurder.

Als u niet getrouwd bent en u heeft de verhuurder niet verzocht om in te stemmen met het medehuurderschap dan bent u dus voor de wet geen medehuurder. Dit betekent dat u geen recht heeft op het huurrecht van de woning zodra u uit elkaar gaat.

Kunt u uw partner dwingen om in te stemmen met het medehuurderschap?

Ja, dat kan! Het hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de kantonrechter ook vervangende toestemming kan verlenen voor de instemming van de ex-partner.
In die zaak ging het om twee ex-partners die van medio 2016 tot en met medio 2019 samenwoonden. De huurovereenkomst was destijds gesloten tussen Vesteda en de man.

Toen de relatie eindigde, stelde de man zich dan ook op het standpunt dat de vrouw het huis moest verlaten. Volgens de man was hij de enige huurder en hebben partijen daar destijds ook bewust voor gekozen. Volgens hem had zijn ex-partner, op het moment dat zij gingen samenwonen, nog een andere woning en is zij deze woning pas in 2019 kwijtgeraakt. De man sommeerde de vrouw om te vertrekken en verving ook de sloten.

Dus de vrouw vertrok, samen met de vier kinderen, naar het huis van haar moeder. De man bleef in zijn eentje achter in de woning. Voor de vrouw en de kinderen was dit natuurlijk geen fijne situatie. Om die reden heeft de vrouw aan Vesteda het verzoek gedaan om medehuurder te mogen worden, maar dat verzoek moeten twee partners samen doen en kan de vrouw dus niet alleen doen.

De kantonrechter maakte korte metten met de weigerachtige houding van de man en oordeelde dat de man moet instemmen met het verzoek tot medehuurderschap. Volgens het hof bleek uit de stukken dat partijen destijds wel degelijk samen op zoek waren naar een woning. De vrouw had onder andere e-mail gestuurd aan de verhuurder en ook was er een verhuurverklaring van de vorige verhuurder op beide namen. Daarnaast hadden partijen zich ook ingeschreven voor een nieuwbouwproject en op dat inschrijfformulier stonden ook beide namen. Volgens het hof was er dus geen bewuste keuze gemaakt om alleen de man als huurder op het contract te laten zetten.

Samen medehuurder, maar wie mag er dan uiteindelijk blijven?

Als er sprake is van medehuurderschap dan heeft u dus allebei het huurrecht van de woning. In de verhouding met de verhuurder heeft u dus gelijke rechten als de oorspronkelijke hoofdhuurder. Maar als u uit elkaar gaat dan zal er toch één partij moeten vertrekken. Als u er samen niet uitkomt wie er in de woning mag blijven en wie de woning zal verlaten dan kunt u de rechter verzoeken om het huurrecht aan u toe te delen. Deze procedure start u dan tegen uw ex-partner. De verhuurder wordt daarin verder niet meer betrokken. In de relatie met de verhuurder was u namelijk al huurder.

Wilt u meer weten over uw rechten als huurder? Neemt u dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Recente berichten