Ontsnapping TBS-kliniek De Kijvelanden – eerste pro forma-zitting | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ontsnapping TBS-kliniek De Kijvelanden – eerste pro forma-zitting

23 juni 2020

Op 11 juni jl. stond de eerste pro forma-zitting van Tony van H. gepland. Van H. wordt ervan verdacht dat hij op 1 maart jl. samen met een ander ontsnapte uit TBS-kliniek De Kijvelanden. De verdediging heeft op deze pro forma-zitting verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen zodat hij een andere, onherroepelijke gevangenisstraf kan uitzitten. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat gelet op artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de voorlopige hechtenis een uiterst redmiddel is. In dit geval is een alternatief voorhanden, namelijk het uitzitten van een eerder opgelegde onherroepelijke straf.

Het uitzitten van een onherroepelijk straf kan als alternatief dienen voor voorlopige hechtenis, zo heeft onder andere het Gerechtshof Amsterdam herhaaldelijk beslist (Hof Amsterdam 22 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5385 en Hof Amsterdam 23 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4897). Ondanks verzet van het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank het schorsingsverzoek toegewezen. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het uitzitten van een onherroepelijke gevangenisstraf als alternatief kan dienen voor voorlopige hechtenis en een grond kan opleveren voor schorsing. Ook in deze zaak ziet de rechtbank geen reden van dat uitgangspunt af te wijken.’

Recente berichten