Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ondernemers en particulieren opgelet, het Bureau Bibob ligt op de loer

27 mei 2015

Op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (‘Wet Bibob), kunnen overheidsorganen als gemeenten en provincies – door middel van tussenkomst van het Bureau Bibob (‘het Bureau’) – de achtergrond van een onderneming of particulier onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld in het kader van een vergunning- of subsidieverlening of bij het verstrekken van een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie. Op verzoek van het bestuursorgaan geeft het Bureau een onafhankelijk advies waarin de mate van gevaar wordt ingeschat dat de betreffende vergunning, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst kunnen het Bureau van informatie voorzien, bijvoorbeeld over de strafrechtelijke documentatie van de onderneming of particulier die ‘gebibobt’ wordt. Op basis van het advies van het Bureau kan het overheidsorgaan zelf beslissen al dan niet in zee te gaan met de betrokken onderneming of particulier.

Uit het in mei 2015 verschenen jaarverslag van het Bureau blijkt dat er in 2014 maar liefst 270 adviezen zijn uitgebracht. Meer dan de helft van de adviezen had betrekking op de horecabranche, op ruimere afstand gevolgd door coffeeshops, de seksbranche en de milieu- en bouwsector. De uitbreiding van de Wet Bibob per 1 juli 2013 naar onder meer de vastgoedsector en huisvestingsvergunningen, heeft volop de belangstelling van de bestuursorganen. Te verwachten valt dat gemeenten e.d. steeds frequenter het Bureau zullen vragen ondernemingen en particulieren na te trekken in deze sectoren.

Wat valt er nog meer te verwachten? Het in 2014 ingezette onderzoek naar de tipfunctie van het Openbaar Ministerie, zou er toe moeten gaan leiden dat het Openbaar Ministerie vaker een bestuursorgaan ‘tipt’ ten aanzien van bepaalde ondernemingen of personen die een gevaar zouden vormen. Tevens verwacht het Bureau een toename van het aantal adviezen in andere nieuwe sectoren, zoals specifieke vergunningen uit de Woningwet, subsidies die worden verleend zonder toestemming van de Minister van Veiligheid en Justitie en vergunningen voor de import van vuurwerk.

Door de (ook in de toekomst te verwachten) toename in het aantal adviezen en de uitbreiding van de sectoren waarin de Wet Bibob wordt toegepast, loopt u of uw onderneming een groeiend risico te worden ‘gebibobt’ bij bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of subsidie. Ligt een Bibob-advies eenmaal op tafel dan kunt u – eventueel in samenspraak met een advocaat – in een bezwaarschriftprocedure nieuwe, voor het Bibob-advies relevante informatie verstrekken. Deze informatie kan voor het Bureau aanleiding zijn in een aanvullend advies een andere conclusie te trekken over de mate van gevaar. Indien u of uw onderneming is ‘gebibobt’ verdient het derhalve aanbeveling in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met een advocaat. Wij denken graag met u mee over vraagstukken voortvloeiende uit de Wet Bibob.

Recente berichten