Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

OM zet Europees arrestatiebevel door.

27 maart 2013

De Officier van Justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch heeft besloten twee van de vijf Europese arrestatiebevelen van verdachten van de geweldpleging op de Vestdijk in Eindhoven op 4 januari jl. door te zetten.

Van de acht verdachten bevinden zich vijf verdachten in België. Deze vijf zijn onlangs op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in België gehoord. Onderzoek heeft uitgewezen dat drie verdachten geen actieve bijdrage hebben gehad aan de geweldpleging. De overlevering door België is daarom niet meer nodig voor het onderzoek of een eventuele voorgeleiding aan de rechter. Zij blijven echter wel verdachten.

De drie verdachten die zich in januari hadden gemeld op het politiebureau in Eindhoven blijven ook nog steeds verdachten. Van deze drie verdachten zijn destijds twee verdachten voorgeleid. Zij worden verdacht van medeplegen poging doodslag, althans zware mishandeling, althans openlijke geweldpleging.

Een definitieve beslissing over al dan niet vervolging van de verdachten waarvan het Europees arrestatiebevel is ingetrokken, alsmede van de 16-jarige verdachte die destijds niet is voorgeleid, zal na bestudering van het eindproces-verbaal worden genomen. Advocaat van een van de verdachten verwacht dat zijn cliënt nog wel in Nederland zal worden berecht.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht