Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

OM eist zes maal levenslang in liquidatieproces

25 mei 2012

25 mei 2012 – Arrondissementsparket Amsterdam

Jesse R., Mohammed R., Fred R. , Sigfried S. Ali A. en Dino S. hoorden vandaag levenslang tegen zich eisen voor hun betrokkenheid bij liquidaties of pogingen daartoe.

In het liquidatieproces Passage dat nu al 3 jaar inhoudelijk wordt behandeld, staan 11 verdachten terecht voor betrokkenheid bij diverse liquidaties of pogingen daartoe. Eén verdachte de 43 jarige Freek S. is vrijgesproken. Het OM acht het niet bewezen dat hij een rol heeft gespeeld bij de liquidatie van Tonny van Maurik in 1993 en semtex in zijn bezit heeft gehad.

Het liquidatieproces steunt in belangrijke mate op verklaringen van Peter la S. Zonder zijn verklaringen was het waarschijnlijk nooit gelukt om genoeg inzicht te krijgen in de groep die achter de diverse liquidaties zou zitten. Volgens het OM is het bijna een onmogelijke zaak om criminele afrekeningen op te lossen en verdachten te veroordelen zonder hulp van kroongetuigen.

Met de kroongetuige heeft het OM een deal gesloten. La S. zou gaan verklaren over een groot aantal zaken en zou daarvoor een strafkorting van 50% krijgen. Het OM eiste tegen hem 8 jaar gevangenisstraf in plaats van 16 jaar.

Volgens het OM is tot op zekere hoogte gelukt de gewelddadige groepering tot op zekere hoogte te stoppen. De groepering die straffeloos tegenstander uit de weg kon ruimen, die zich in steeds verdergaande mate onaantastbaar kon gaan voelen, die een plat contact hadden bij de politie en die doende was zich in de vastgoedsector met de bovenwereld te vermengen.

De politie en het OM gaan gewoon door en zullen de volle aandacht blijven richten op zaken als deze.

De eisen die vandaag zijn uitgesproken, tussen haakjes de leeftijden van de verdachten:

Jesse R. (43) levenslang
Mohammed R. (40) levenslang
Fred R. (43) levenslang
Sigfried S. (64) levenslang
Ali A. (38) levenslang
Dino S. (51) levenslang
Nan Paul de B. (43) 8 jaar
Sjaak B. (41) 15 jaar
Pinny S. (59) 12 jaar
Peter La S. (47) 8 jaar
Freek S. (43) vrijgesproken

Bron: Openbaar Ministerie

Recente berichten

<