Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Nieuwe fietsvormen met hogere snelheid

1 oktober 2019

De snelle e-bike, hoe zit dat nou precies?

Nederland is een fietsland bij uitstek. Maar waar we vroeger door weer en wind zwoegden, maken we het ons tegenwoordig graag wat gemakkelijker. Rijwielen in alle soorten en maten met hulpmotor of ondersteuning zijn enorm in opkomst. Zo kennen we de pedelecs, speedpedelecs, stint, Segway, Zappy3, etc.

Helaas zijn aan deze nieuwe “fiets”methoden grotere risico’s verbonden dan aan het fietsen op de klassieke fiets. De nieuwe fietsvormen leveren een hogere snelheid, waardoor de gebruiker kwetsbaarder is. Het snelle fietsen vereist niet alleen een hogere mate van vaardigheid van de gebruiker, maar ook een verscherpt verkeersinzicht. In de eerste helft van 2018 namen de ongevallen met dergelijke rijwielen met ruim 37% toe, waarbij helaas vaak sprake is van ernstig letsel.

Juridische status

Sinds 1 januari 2017 worden de zogenaamde speed-pedelecs (fiets met electrische trapondersteuning die snelheden tot 45 km kan halen) gelijk gesteld aan bromfietsen en dus beschouwd als gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De consequentie daarvan is dat deze snelle fietsen voorzien dienen te worden van een kenteken en geldt er een verzekeringsplicht. Bovendien is een geldig rijbewijs vereist en dient de bestuurder van de speedpedelec een helm te dragen. Net als bromfietsen moeten speed pedelecs op de rijbaan rijden, wanneer er géén fiets/bromfietspad is. Op de rijbaan geldt een maximum snelheid van 45 km/u. Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde mag je met de speed pedelec maximaal 30 km/u en buiten de bebouwde kom 40 km/u.

Aansprakelijkheid nieuwe fietsvormen

Door de gemotoriseerde status, kan de speedpedelec geen beroep op de beschermende werking van artikel 185 Wegenverkeerswet doen. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid van gemotoriseerde verkeersdeelnemers voor de (letsel)schade van fietsers en voetgangers (de zogenaamde “zwakkere verkeersdeelnemers”) en komt deze laatste groep daarbij in verregaande mate tegemoet; deze krijgt vrijwel altijd 50% van schade vergoed op grond van een zeer gunstige bewijspositie; de gemotoriseerde is aansprakelijk tenzij hij/zij overmacht aannemelijk maakt.

Rijdt u dus op zo’n snelle fiets, zorg dan dat u de regels in acht neemt en goed verzekerd bent!

Gaat er toch iets mis, neemt u contact op met Cleerdin en Hamer advocaten.

Recente berichten