Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Nieuw standpunt DUO

2 augustus 2018

Nieuw standpunt DUO lening inburgering voor pensioengerechtigde vreemdelingen

Dankzij een bezwaarprocedure van ons kantoor, heeft DUO besloten om een vreemdeling met een asielvergunning zijn lening van €10.000 kwijt te schelden.

Onnodig hoge lening afgesloten

DUO had de man in kwestie vier maanden voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken nog een lening toegekend van €10.000, zonder hem erover te informeren dat hij na vier maanden pensioengerechtigd zou zijn en daarom ontheven zou worden van de inburgeringsplicht. Het was dus onnodig voor hem om deze hoge lening af te sluiten.

Grote inspanning om Nederlands te leren

Bovendien had hij zich bijzonder ingespannen om het examen te behalen: vele uren studie, meer dan 640 uur lessen en vier examenpogingen. Ook om die reden had DUO hem kunnen vrijstellen van de inburgeringsplicht. Hij had namelijk meer dan genoeg moeite gedaan volgens de Wet Inburgering om in te burgeren in Nederland.

Geen kwijtschelding wegens leeftijd

Omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft, wilde DUO hem niet meer de lening kwijtschelden. Het maakte volgens DUO niet uit dat hij zoveel tijd en moeite had gestoken in het leren voor het inburgeringsexamen. Simpel gezegd was hij volgens de wet te oud om nog voor ontheffing wegens grote inspanningen in aanmerking te komen. Daarom moest hij nu een lening terugbetalen die hij niet had hoeven terugbetalen als hij niet pensioengerechtigd was geweest.

Nieuw standpunt DUO

Onze advocaat Eva Bezemheeft in de bezwaargronden onderbouwd dat de Wet Inburgering wel degelijk ruimte biedt om de lening kwijt te schelden, omdat hij een asielvergunning heeft en pensioengerechtigd is. Dan is het de plicht van DUO om ambtshalve de lening kwijt te schelden.

In de beslissing op bezwaar heeft DUO besloten dat zij het eens zijn met Eva’s interpretatie van de Wet Inburgering. Zij nemen dus een nieuw standpunt in. Ook hebben zij beloofd deze kwestie intern aan te kaarten. Zo zal dit niet meer gebeuren voor andere vreemdelingen die graag willen inburgeren en bijna pensioengerechtigd zijn.

Heeft u problemen met uw lening bij DUO of is u een boete opgelegd door DUO? Neem dan contact op met onze vreemdelingenrechtsectie.

Recente berichten