Misstanden in adoptieprocedures | Cleerdin & Hamer Advocaten

Misstanden in adoptieprocedures

10 september 2020

Door: Hilde Nobel

…en de mogelijkheid de adoptie te herroepen en alsnog kind te worden van uw oorspronkelijke ouders

De rechtbank in Den Haag heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van een uit Sri Lanka geadopteerde vrouw (Dilana Butink).

Volgens Dilana Butink (die in 1992 werd geadopteerd) zijn haar adoptiepapieren vervalst, waardoor zij haar biologische ouders niet kan opsporen. Het verhaal van Dilana Butink staat niet op zichzelf. Uit verschillende documenten is namelijk gebleken dat kinderen destijds illegaal zijn geadopteerd. De kinderen zouden niet op de juiste wijze geselecteerd. Uit een van de documenten zou volgen dat twintig agenten in Sri Lanka de taak hadden om jonge ongehuwde zwangere vrouwen op te sporen en te bewegen hun kind af te staan voor adoptie. De agenten kregen daar goed voor betaald. De vrouwen hebben hun kind niet vrijwillig afgestaan en er is weinig tot geen documentatie terug te vinden van het adoptieproces.

Illegale adoptie

Volgens de rechtbank is het echter onmogelijk om vast te stellen of sprake is geweest van illegale adoptie en zijn de vorderingen verjaard. ‘Een bittere pil’ zo noemde de rechtbank de uitspraak.

Biologische ouders traceren

Door dergelijke misstanden kunnen veel adoptiekinderen hun biologische ouders niet meer traceren. Gelukkig zijn er ook adoptiekinderen die wel slagen in hun zoektocht naar hun biologische ouders. Als een kind zijn biologische ouders vindt dan kan het zo zijn dat hij of zij dit ook juridisch wil vastleggen.

Adoptie ongedaan maken

In dat geval zou het kind de rechter kunnen vragen om de adoptie ongedaan te laten maken. Het ongedaan maken van de adoptie wordt herroeping genoemd. Door herroeping van de adoptie bent u niet langer het kind van uw adoptieouders. U wordt weer kind van uw oorspronkelijke juridische (wettelijke) ouder(s).

Heeft u vragen over uw adoptie neemt u dan gerust contact met ons op. Uiteraard zullen wij u ook op de hoogte houden van de nadere ontwikkelingen in de zaak van Dilana Butink. Wellicht gaat zij in hoger beroep en komt er nog een vervolg aan haar verhaal en dat van vele anderen.

Recente berichten