Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Meer-ouderschap

17 augustus 2017

Op zaterdag 6 augustus stond Amsterdam weer in het teken van de Gay Pride. Ook dit jaar waren wij als kantoor vertegenwoordigd op de Toga Boot. In het familierecht zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen die zien op situaties waarin stellen van gelijk geslacht een kinderwens hebben en een kind regelmatig meer 2 ouders heeft.

Stand van zaken

Op dit moment is het niet mogelijk dat een kind juridisch meer dan 2 ouders heeft. Ook kunnen maximaal 2 personen het gezag uitoefenen over een kind. Dit zorg in de praktijk regelmatig voor problemen. Zo had ik een aantal jaren geleden Guus in mijn praktijk. Zijn relatie was geëindigd. Zijn ex Miranda had al een zoon (Milan) uit een eerdere relatie. Deze man had Milan niet erkend, maar wilde dit inmiddels wel. Guus had jaren gezorgd voor Milan en wilde ook een belangrijke rol in zijn leven houden. Een complexe situatie, zeker als dan gekeken moet worden naar welke rechten je dan als ouder hebt. Want wanneer ben je nou ouder? Gaat het vooral om een vermelding bij de gemeente of zouden we veel meer moeten kijken naar wie daadwerkelijk voor een kind zorgt?

Dit is een complexe vraag die niet zo 1,2,3 te beantwoorden is. Voor Guus is het uiteindelijk goed gekomen doordat partijen met elkaar het belang van Milan voorop hebben gesteld. Hij kon belast worden met het gezag, terwijl de biologische vader Milan kon erkennen. Ook hebben zij een ouderschapsplan gemaakt waarin een goede zorgregeling is opgenomen. Dit is wel uniek en zal zeker niet in alle gevallen zo lopen.

De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft de mogelijkheden onderzocht om een kind uit een meer-oudergezin ook juridisch gezien meer ouders te geven. De commissie is tot de conclusie gekomen dat het huidige systeem te beperkt is en heeft aanbevelingen gedaan om juridisch meer-ouderschap mogelijk te maken.

Aanbeveling Staatscommissie

Het meer-ouderschap zou volgens deze commissie enkel mogelijk moeten zijn als de ouders voor de geboorte van het kind al de intentie hebben om gelijkwaardige ouders te zijn. Er moet in dat geval ook een ouderschapsovereenkomst worden opgesteld waarin er afspraken moeten worden gemaakt over het ongeboren kind. Zo moet o.a. duidelijk zijn bij wie het kind gaan wonen, wanneer hij/zij de andere ouders ziet en hoe de kosten van het kind verdeeld worden. Tevens moet worden opgenomen hoe het kind geïnformeerd zal worden over zijn ontstaansgeschiedenis. Het meer-ouderschap is beperkt tot 4 personen en maximaal 2 huishoudens. De toetsing of een meer-ouderschap wordt toestaan vindt plaats door de rechtbank.

De aanbevelingen van de Staatscommissie zijn goed ontvangen door de minister. Er zal nu een onderzoek volgen en dus ook nog wel een tijd duren voordat een meer-ouderschap daadwerkelijk in de wet wordt opgenomen.

Tot slot

Totdat de wetgever de aanbevelingen heeft overgenomen, moeten we roeien met de riemen die we hebben. Ook nu is al het mogelijk om een ouderschapsovereenkomst op te stellen. De ouder die geen juridisch ouder is, kan bij een conflict op basis van het EVRM en het onderbouwen van family life toch verzoeken om contact te houden met het kind.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht