Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Levert mislukte sliding bij het voetbal een strafbaar feit op?

30 januari 2020

Een tafereel dat zich met regelmaat op zaterdag- en zondagochtenden op voetbalvelden door het hele land voor zal doen: een verdediger zet een sliding tackle in en blesseert daarbij zijn tegenstander.

De scheidsrechter beoordeelt of de sliding volgens de regels was, geeft een vrije trap of deelt een kaart uit. Maar de scheidsrechter beslist niet of de verdediger een strafbaar feit heeft gepleegd. Toch komt het voor dat de verdediger zich voor de strafrechter dient te verantwoorden.

Einde carrière

Berucht is de ‘horrortackle’ op Go Ahead-aanvaller Niels Kokmeijer door een speler van Sparta in 2004. Kokmeijer liep een dubbele beekbreuk en een slagaderlijke bloeding op die zijn carrière beëindigde. De Spartaspeler werd door het gerechtshof veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor zware mishandeling. In 2008 bekrachtigde de Hoge Raad deze beslissing van het gerechtshof. Maar ook in minder extreme gevallen kan een mislukte sliding tot strafvervolging leiden.

De bal veroveren

In een amateurwedstrijd zet de verdachte schuin van achteren een sliding in met de intentie de bal te veroveren. Hij speelt de bal, maar neemt ook het linkerbeen van de tegenstander mee. Daardoor loopt die een dubbele beenbreuk op. De verdachte wordt uiteindelijk veroordeeld voor ‘mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg’. De rechters oordelen dat het misschien niet de bedoeling van de verdachte was om zijn tegenstander te blesseren, maar dat hij dat risico wel op de koop heeft toegenomen toen hij zijn sliding van achteren – en bovendien van te dichtbij – inzette:

“Bij het maken van een sliding tackle neemt de speler bewust het risico dat hij zijn tegenstander raakt en/of ten val brengt. […] Het is een feit van algemene bekendheid dat het aantal blessures ten gevolge van acties die sliding tackles worden genoemd groot is. Het hof gaat ervan uit dat het […] de bedoeling van de verdachte was balbezit te krijgen. Door dit op voornoemde wijze te doen, heeft hij zich niet alleen willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat aangever pijn of letsel zou oplopen ten gevolge van de sliding tackle, maar heeft hij die kans ten tijde van de gedraging bewust aanvaard (op de koop toe genomen).”

Taakstraf

De verdachte krijgt een taakstraf van 100 uur opgelegd voor zijn mislukte sliding. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het gerechtshof, de zaak kwam daarmee ten einde. Zeker niet iedere voetbalovertreding wordt strafrechtelijk vervolgd. Maar deze voorbeelden leren dat een sliding ook voor de verdediger niet zonder risico is.

Recente berichten