Kinderalimentatie- Wie betaalt de verblijfsoverstijgende kosten? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Kinderalimentatie: Wie betaalt de verblijfsoverstijgende kosten?

10 juni 2021

Door: Titus Bouman

Partijen ruziën regelmatig over de vraag wie de verblijfsoverstijgende kosten moet betalen nadat er kinderalimentatie is vastgesteld. Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten wat er onder verblijfsoverstijgende kosten moet worden verstaan.

Per 1 januari 2020 heeft de Expertgroep Alimentatie in het Rapport Alimentatienormen meer duidelijkheid geboden en kenbaar gemaakt welke verblijfsoverstijgende kosten allemaal uit de kinderalimentatie moeten worden betaald. De Expertgroep Alimentatie is een groep die aanbevelingen doet over de wijze waarop alimentatie moet worden berekend. Rechters, advocaten en mediators dienen deze richtlijnen te volgen.

Verblijfsoverstijgende kosten

 • Kleding en schoeisel
 • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
 • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
 • Muziekinstrumenten
 • Abonnementen (waaronder telefoon)
 • Kapper
 • Schoolgeld, schoolexcursies /schoolreisje
 • Fiets
 • Niet vergoede medische kosten

Verblijfskosten

 • Eten
 • Drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvestingskosten
 • Uitstapjes / vakanties
 • Speelgoed

Echter, in praktijk komt het regelmatig voor dat de alimentatiegerechtigde de verblijfsoverstijgende kosten simpelweg niet betaalt en dat de alimentatiebetaler naast de alimentatie óók nog (een deel van) de verblijfsoverstijgende kosten betaalt. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich recentelijk uitgelaten over een dergelijke kwestie. Voor de uitspraak klik hier.

De vrouw, alhoewel daartoe wel gehouden, betaalde de verblijfsoverstijgende kosten niet. Het Gerechtshof bepaalde, gelet op het feit dat het in het belang van het kind is dat de man de voornoemde kosten voor het kind betaalt en de man daartoe bereid is, dat de man een veel lagere kinderalimentatie aan de vrouw hoefde te betalen.

Mijn advies is om u goed te laten voorlichten zodat u een weloverwogen en goede afspraak kunt maken met uw ex-partner over de financiën van uw kinderen. Iedereen heeft er belang bij dat die het minste last hebben van de relatiebreuk. Wilt u advies of een check of uw alimentatie nog aan de normen voldoet neemt u dan gerust contact met mij of één van mijn collega’s van de familierechtsectie op.

Recente berichten