Kinderalimentatie berekenen makkelijk of nodeloos ingewikkeld? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Kinderalimentatie berekenen makkelijk of nodeloos ingewikkeld?

18 november 2020

In 2013 is de wijze aangepast waarop we de kinderalimentatie berekenen. Vanaf dat moment zou het voor mensen makkelijker moeten worden om zelf vast te stellen hoe hoog de bijdrage moet zijn voor de kinderen. Maar is het nou echt makkelijker geworden? Gezien de vele uitspraken die er zijn geweest in de afgelopen jaren lijkt het daar niet op.

Hoe zit het kinderalimentatie berekenen in elkaar?

Behoefte (wat kosten de kinderen / een kind)

Om de hoogte van kinderalimentatie vast te stellen, moet eerst gekeken worden hoe hoog de behoefte is van een kind / de kinderen. Dit wordt vastgesteld door te kijken naar welk inkomen jullie samen hadden. Het Nibud heeft tabellen opgesteld waarbij een percentage van het inkomen wordt toegerekend aan het kind / de kinderen.

Verdelen van de kosten

Als u dan weet hoeveel ze kosten, moet worden gekeken wie dan welk deel van die kosten kan betalen. Dit noemen we een draagkrachtberekening. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met het inkomen en vervolgens met de lasten. Klinkt simpel toch?

Bij het inkomen wordt het kindgebondenbudget dat u (mogelijk) gaat ontvangen opgeteld. Vervolgens is de berekening bij een inkomen dat hoger is dan € 1660 als volgt:

Inkomen – (0,3 x inkomen + 975)]

Bent u er nog? De 0,3 staat voor uw woonlast. Het betekent dat er vanuit wordt gegaan dat 30% van het inkomen besteed wordt aan de woonlast (huur of hypotheek). De overige kosten (zoals gas, water, licht, internet uw ziektekostenverzekering en boodschappen) moet u betalen van die €975 per maand.

Als u dan weet wat u over heeft onderaan de streep, moet daar 70% van beschikbaar worden gesteld voor het kind / de kinderen.

Vervolgens moet dan gewogen worden wie welk percentage van de kosten van het kind/ de kinderen moet voldoen. Dus de ouder bij wie het kind/ de kinderen woont/ wonen en de andere ouder met wie een zorgregeling (omgangsregeling) is afgesproken.

En dan komt nog de laatste stap de zogenaamde zorgkorting

Zorgkorting

Wat u moet weten is dat de ouder bij wie het kind / de kinderen ingeschreven staan in dit traditionele systeem alle verblijfsoverstijgende kosten moet betalen. Dit gaat dus om bijvoorbeeld kosten voor kleren, school, sport etc. Alles wat niet valt onder de normale dagelijkse kosten zoals voeding.

De zorgkorting is een bedrag dat afgehaald wordt van het aandeel van de ouder bij wie het kind / de kinderen niet woont / wonen. Het is bedoeld om de kosten te dekken als hij of zij voor het kind / de kinderen zorgt in het kader van de omgangsregeling. Op zich logisch, maar hoe bereken je dat dan?

Op dit moment gaat dat ook met percentages.
5% bij een omgangsregeling van minder dan 1 dag per week.
15% bij een omgangsregeling van gemiddeld 1 dag per week.
25% bij een omgangsregeling van gemiddeld 2 dag per week.
35% bij een omgangsregeling van gemiddeld 3 dag per week.

Dat maakt ook gelijk dat een ouder die alimentatie moet betalen belang heeft bij een zo hoog mogelijke zorgkorting en veel omgang, de andere ouder bij wie het kind/ de kinderen wonen heeft belang bij een beperking van dit bedrag en daarmee ook de omgangsregeling.

U zult begrijpen dat dit ook tot veel discussies kan leiden, wat niet in het belang van de kinderen is.

Tot slot

Uit dit summiere overzicht blijkt eens te meer dat kinderalimentatie berekenen niet eenvoudig is. Er zijn ook nog legio uitzonderingen (bij hogere woonlasten en schulden bijvoorbeeld) die de berekening er niet eenvoudiger op maken.

Belangrijk als u uit elkaar gaat is om voor uzelf eens in beeld te brengen welke kosten er zijn voor de kinderen en wat dan een reëel bedrag is om daarvoor vast te stellen. Als u samen met uw partner nog kunt overleggen over de gevolgen van uw relatiebreuk kunt u ook nog kiezen voor een zogenaamde kinderrekening, waar u beiden geld op stort en waar dan de kosten van de kinderen van betaald worden.

Het advies is ook om u goed te laten voorlichten zodat u een weloverwogen en goede afspraak kunt maken met uw ex-partner over uw kinderen. Iedereen heeft er belang bij dat die het minste last hebben van de relatiebreuk. Wilt u advies of een check of uw alimentatie nog aan de normen voldoet neemt u dan gerust contact met mij op.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht