Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Juweliers steeds vaker onderwerp van strafrechtelijk onderzoek

21 april 2015

Uit onderzoek van het NRC Handelsblad blijkt dat vrijwel alle grote gevestigde juweliers de lucratieve grijze en soms zwarte handel in horloges faciliteren. Deze trend wordt bevestigd door de politie, die horlogeverkopers steeds vaker zien opduiken in strafrechtelijke onderzoeken. Juweliers zouden frequent niet voldoen aan hun meldplicht van contante betalingen en zich daarenboven schuldig maken aan strafbare feiten als witwassen door het verkopen van horloges via de ‘achterdeur’ aan horlogehandelaren. Ook heling van horloges ligt op de loer. Dat juweliers op deze wijze de zwarte handel ‘faciliteren’ zou blijken uit tal van eerdere en huidige strafzaken.

Het beeld bestaat dat de beroepsgroep afhankelijker wordt van horlogehandelaren aan wie voorraad tegen een sterk gereduceerd tarief wordt verkocht. Deze horlogehandelaren rekenen niet zelden de onderwereld tot hun clientèle. Horloges kunnen immers eenvoudig worden ingezet als zwart betaalmiddel, daar de oorsprong van de horloges moeilijk is te achterhalen. De juwelier loopt hier een aanzienlijk risico zich mede schuldig te maken aan witwassen. Een strafrechtelijke onderzoek inclusief beslag op bankrekeningen en goederen is geen uitzonderlijk gevolg. Zeker niet nu bij het Openbaar Ministerie de focus ligt en extra mankracht wordt ingezet voor het bestrijden van criminaliteit die het financiële stelsel ondermijnt en het ‘afpakken’ van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Wij merken dat vanuit de juweliersbranche sterk de behoefte bestaat aan een nadere duiding van de strafrechtelijke risico’s die zijn verbonden aan het uitoefenen van het beroep. Ons kantoor heeft een ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand op dat gebied. U kunt zich tot ons wenden voor advies over de mogelijke risico’s en de wijze waarop strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden voorkomen, als voor rechtsbijstand in een reeds lopend strafrechtelijk onderzoek.

Recente berichten