Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Juwelier veroordeeld wegens niet melden ongebruikelijke transacties

9 juli 2015

Op 30 juni 2015 heeft de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2014:16944) een juwelier veroordeeld tot een hoge geldboete, aangezien hij zogenoemde ongebruikelijke transacties niet had gemeld aan het daartoe aangewezen meldpunt, te weten de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen dient betalingen van goederen in contanten van € 25.000,- of meer te melden aan het meldpunt, hetgeen de juwelier in deze zaak niet had gedaan. De Rechtbank oordeelde dat hij opzettelijk in strijd met deze verplichting – geformuleerd in art. 16 Wwft – had gehandeld. De Rechtbank overweegt dat de juwelier met zijn handelen de overheid de mogelijkheid heeft ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die duiden op criminaliteit en om achterliggende strafbare feiten op te sporen. De financiële schade die witwassen in de samenleving veroorzaakt is groot, aldus de Rechtbank.

De juwelier krijgt een geldboete van € 150.000,- opgelegd (subsidiair 365 dagen vervangende hechtenis), waarvan € 30.000,- voorwaardelijk (subsidiair 150 dagen vervangende hechtenis) met een proeftijd van twee jaren.

Recente berichten