Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Is het strafbaar om je middelvinger op te steken naar een politieagent?

10 oktober 2018

Belediging is in Nederland strafbaar gesteld bij artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Kort gezegd houdt dit wetsartikel in dat elke opzettelijke belediging gestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (maximaal € 4.150).

Mondelinge of schriftelijke belediging

Een belediging kan mondeling worden gedaan of via geschriften of afbeeldingen. Belediging is een klachtdelict, wat inhoudt dat het alleen vervolgd kan worden wanneer iemand er aangifte van doet. In sommige gevallen wordt belediging zwaarder bestraft: wanneer de belediging bijvoorbeeld gericht is aan een ambtenaar in functie (bijvoorbeeld een politieagent) of aan een bevriend staatshoofd.

In welke context gebruikt

Het is sterk casusafhankelijk wat in de praktijk als beledigend wordt gezien en de rechtsspraak is er ook enigszins verdeeld over. Vaak hangt het van de context af of een bepaalde term wel of niet als beledigend wordt gezien. Een beroemd voorbeeld hiervan is de term ‘mierenneuker’ gebruiken tegen een agent. Soms is dit wel een belediging en in andere gevallen niet: de context waarin het woord gebruikt wordt is bepalend. In de meeste gevallen waar het tot een veroordeling komt wordt een boete tot ongeveer € 300 opgelegd.

Middelvinger opsteken strafbaar

Onlangs moest een Afghaanse jongen in Arnhem voor de politierechter verschijnen, omdat hij zijn middelvinger had opgestoken naar twee politieagenten. Deze agenten hebben aangifte gedaan van belediging en de jongen is hier uiteindelijk ook voor veroordeeld. Bij radiozender FunX vroeg men zich af of het opsteken van een middelvinger strafbaar is. De DJ legt deze vraag voor aan Inge Raterman.

Recente berichten