Is de verkoper van een gerenoveerd appartement aansprakelijk voor gebreken in de parketvloer? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Is de verkoper van een gerenoveerd appartement aansprakelijk voor gebreken in de parketvloer?

2 april 2021

Door: Hilde Nobel

In een recente zaak bij het hof speelde deze vraag. Het ging om de verkoop van een appartement in Amsterdam voor een koopsom van € 650.000,-. Verkopers zijn professionele beleggers in vastgoed. Zij hebben het appartement laten renoveren en daarna in de verkoop gezet. Tijdens de renovatie zijn de vloerbalken deels vervangen en is er een nieuwe parketvloer gelegd.

De kopers namen hun intrek in de woning en na twee maanden constateerden zij dat de parketvloer op diverse plaatsen ging ‘bollen’. Zij schakelden een deskundige in en uit onderzoek bleek dat de houten balkvloer in enkele ruimten, als gevolg van overmatig vocht in de kruipruimte, was aangetast. De deskundige adviseerde diverse werkzaamheden in de kruipruimte uit te voeren en de parketvloer deels te vervangen. Kopers laten de parketvloer vervangen, kosten: ruim € 20.000 ,-.

In de procedure houden de kopers de verkopers aansprakelijk op grond van ‘non-conformiteit’ ex artikel 7:17 BW. Verkopers worden aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten.

Wat betekent non-conformiteit?

De zaak (het appartement) beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen (gerenoveerde woning) die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen (die nodig zijn voor normaal gebruik als woonhuis) bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Mededelingsplicht versus onderzoeksplicht

Welke eigenschappen een koper mag verwachten, is afhankelijk van de mededelingen die daarover zijn gedaan, maar ook van het onderzoek dat de koper daarnaar heeft verricht.

Is de verkoper aansprakelijk?

Ja, juist vanwege de hoge koopprijs en omdat het appartement bij de verkoop werd aangeprezen als ‘volledig gerenoveerde’ woning hoefde de kopers geen nader onderzoek naar de staat van de vloer te doen. De kopers mochten er vanuit gaan dan de woning en de splinternieuwe parketvloer in orde zouden zijn.

Doordat de vloer niet in orde was, bezat de woning niet de eigenschappen die voor een normaal gebruik daarvan nodig waren. Je mag namelijk wel verwachten dat de vloer in orde is. De verkopers moesten de herstelkosten vergoeden en ook de kosten voor vervangende huisvesting. In dit geval waren deze kosten niet mis. De kopers hadden een luxe hotel uitgekozen, waarbij de prijs per nacht €250,- bedroeg! Het verweer van verkopers dat deze kamerprijs veel te hoog is en kopers voor goedkopere woonruimte hadden kunnen zorgen, wordt verworpen omdat hotels in Amsterdam nu eenmaal duur zijn en de kopers bovendien in redelijkheid hun intrek mochten nemen in een hotel van een standaard die paste bij het door hen gekochte (dure) appartement.

Recente berichten