Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ik leef niet meer voor jou! Of toch wel?

24 februari 2020

Met een schone lei beginnen

U bent al een aantal jaar gescheiden. Na uw huwelijk dacht u eindelijk met een schone lei te kunnen beginnen, zonder uw ex-partner. Niets bleek echter minder waar. Tijdens de scheiding had uw ex-partner namelijk om een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud gevraagd. U moet sindsdien flink wat partneralimentatie betalen, iedere maand weer, voor de duur van twaalf jaar. Iedere maand opnieuw wordt u via uw bankrekening weer geconfronteerd met uw ex. Echt vrij zijn was er daardoor helaas nog niet bij. Tot u via via ter ore kwam dat uw ex-partner al geruime tijd een nieuwe Romeo heeft. U herinnert zich dat uw advocaat tijdens de scheiding had aangegeven dat dit van invloed kan zijn op uw alimentatieverplichting. Hoe zat dat ook alweer?

Samenwonen als waren zij gehuwd

Op grond van artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek (BW) eindigt uw verplichting om uit hoofde van de echtscheiding levensonderhoud te verschaffen wanneer uw ex-partner is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd.

Uit de rechtspraak volgt dat er sprake is van samenwonen als waren zij gehuwd wanneer is voldaan aan de volgende cumulatieve vereisten:

  1. Er moet een affectieve relatie bestaan;
  2. Van duurzame aard;
  3. Die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen;
  4. Met elkaar samenwonen en;
  5. Een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Bewijslast samenwonen

Omdat een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW onherroepelijk is, wordt door de rechter niet snel aangenomen dat aan al deze vereisten is voldaan en zal niet snel worden geconcludeerd dat een ex-partner samenwoont als waren zij gehuwd. Bovendien moet u als alimentatiebetaler de bovenstaande vijf punten bewijzen wanneer u stelt dat uw ex-partner samenwoont als waren zij gehuwd. Het komt met enige regelmaat voor dat u dat niet kunt onderbouwen omdat u niet over stukken beschikt en niet achter de voordeur kunt kijken. Bovendien is ook uw ex-partner door de toenmalige advocaat op de hoogte van deze bepaling. Het gebeurt met enige regelmaat dat alimentatieontvangers er bijvoorbeeld voor kiezen hun huis niet op te zeggen en zich niet in te schrijven op het adres van de nieuwe partner om zo de alimentatie door te laten lopen. Wat kunt u dan nog doen?

Recherchebureau

Als u op internet gaat zoeken, stuit u op een website van een recherchebureau. Zij beloven u een erkend onderzoek om bewijs te verzamelen. Met een privédetective doen zij een periode onderzoek op de adressen van uw ex en de vermeende nieuwe partner. De kosten zijn niet gering, maar u hebt het er graag voor over. De rechter zal u dan immers in het gelijk stellen, waarna uw ex die kosten wel moet dragen, toch?

Affectieve relatie van duurzame aard

Helaas gaat het dat niet in alle gevallen op. Mogelijk neemt de rechter wel aan dat uw ex een affectieve relatie van duurzame aard heeft, wanneer uit uw rapport blijkt dat zij met enige regelmaat uitjes onderneemt met de nieuwe partner en/of bij de partner verblijft. Ook kan de rechter daar vaak nog wel uit afleiden dat de relatie van duurzame aard is. De rechter neemt voorts wel eens aan dat er sprake is van samenwonen. Zelfs wanneer er twee huizen zijn. De rechtspraak geeft daar geen duidelijke grens aan. De rechter bepaalt niet hoe vaak u bij uw partner mag slapen. Maar hoe zit dat met de wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding? Wat moet u dan aantonen? Uit de rechtspraak volgt dat u dan bijvoorbeeld kunt denken aan het gezamenlijk doen van boodschappen, het samen ontbijten, het onderhouden van het huis en het beschikken over elkaars sleutel.

Rechercherapport

De vraag is maar of uw detective dit allemaal kan vaststellen en of u met een rechercherapport voldoende heeft op basis waarvan de rechter uw verzoek toewijst. Ook verschilt het of een rechter van mening is dat uw ex dan de kosten van dit rapport op zich moet nemen. Het inschakelen van een detective kan dus zinvol zijn. Maar u kunt van tevoren niet met zekerheid stellen dat u ook resultaat bereikt. Bovendien moet dat resultaat ook voor de rechter voldoende zijn, waarbij de rechter vaak terughoudend is om uw ex ook te veroordelen in de kosten van een procedure en/of de kosten van uw detective te laten betalen.

Conclusie: Ik leef niet meer voor jou! Of toch wel?

Heeft uw ex-partner een nieuwe partner, waarvan u het vermoeden hebt dat er sprake is van samenwonen als waren gehuwd, waardoor uw alimentatieverplichting moet eindigen? U moet van goeden huize komen om dit te kunnen bewijzen. Op u rust de stelplicht en de bewijslast en slecht in een beperkt aantal gevallen zal de rechter die bewijslast omdraaien. Denkt u voldoende bewijzen te hebben van het samenwonen als waren gehuwd? Vraag advies aan een van onze familierecht specialisten. Zij helpen u met het opstellen van een helder verzoekschrift en zullen u wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden.

Recente berichten

  • Robbert Jonk & Carlijn Nieuwenhuis | Cleerdin & Hamer

Pers