Hoe wordt kinderalimentatie berekend? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

27 juli 2021

Door: Hilde Nobel

Bij het berekenen van kinderalimentatie wordt er rekening gehouden met de behoefte en de draagkracht (waarbij de rechter uitgaat van forfaitaire bedragen). Wat betekent dit precies? Wij leggen het u uit.

Behoefte

Voor het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt eerst de behoefte vastgesteld (wat kosten de kinderen per maand). Daarbij is het vertrekpunt het inkomen in het jaar waarin de relatie is geëindigd.

Draagkracht

Vervolgens moet worden gekeken wie welk deel van deze kosten kan dragen. Daarbij kijkt de rechtbank naar het huidige inkomen.

Vervolgens worden van dat inkomen dan een aantal vaste bedragen afgehaald. Het gaat dan om het volgende:

€ 1.000,- voor vaste lasten (gas, water, licht, boodschappen, ziektekostenverzekering etc.)
woonlast (dit is een forfaitair bedrag, dit betekent dat de rechtbank uitgaat van een woonlast ter hoogte van 30% van het netto inkomen)

Forfaitaire bedragen

Opvallend is dat de rechter dus niet kijkt naar de werkelijke lasten, maar dat er gerekend wordt met forfaitaire bedragen. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er soms toch met de werkelijke woonlast gerekend mag worden, namelijk als:

Bij toepassing van de fictieve woonlast niet volledig in de behoefte van de kinderen kan worden voorzien;
De werkelijke woonlasten van de ouder duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan de fictieve woonlast;
De werkelijke woonlasten leiden tot een hogere kinderalimentatiebijdrage.
Bij een alimentatieberekening wordt daarnaast rekening gehouden met de heffingskortingen waar de ouder(s) aanspraak op kan/kunnen maken, zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting en kindgebonden budget.

Verdeling kosten

Als de draagkracht vervolgens is vastgesteld dan wordt er gekeken wie wat moet gaan betalen. er wordt eerst gekeken of beide partijen kunnen voorzien in de kosten van de kinderen en vervolgens worden de kosten dan verdeeld naar rato van de draagkracht.

Wilt u advies over het berekenen van kinderalimentatie? Neemt u dan gerust contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Recente berichten