Het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering deel II | Cleerdin & Hamer Advocaten

Het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering deel II

20 april 2021

Door: Shasta Rötscheid

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan bestaat er een grote kans dat u op kosten van uw verzekeraar zelf uw advocaat kunt kiezen.

Vorig jaar oordeelde het Europees Hof nog dat een verzekerde niet alleen bij een procedure het recht heeft om zelf zijn of haar advocaat te kiezen, maar dat dit ook geldt als u een advocaat inschakelt in de fase van bemiddeling of (buitengerechtelijke) onderhandelingen. Het Hof was namelijk van mening dat onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ niet alleen maar het moment valt dat u daadwerkelijk naar de rechter stapt, maar ook de fase die daaraan vooraf kan gaan. Hierover heeft u al kunnen lezen in deze blog.

De verschillende rechtsbijstandsverzekeraars bleken zoals verwacht niet blij met deze uitspraak. In de praktijk is gebleken dat zij nog steeds vrijwel alle aanvragen voor een advocaat naar keuze afwijzen als er geen sprake is van een ‘echte’ procedure. Dit is jammer, want in de meeste gevallen helpt een goede advocaat u juist om een procedure te voorkomen.

Geschillencommissie van het KiFiD

Op 31 maart 2021 heeft de Geschillencommissie van het KiFiD zich ook uitgelaten over dit probleem. In de zaak die werd voorgelegd aan de Geschillencommissie ging het om een atlete die een gespecialiseerde advocaat in de arm had genomen om een artikel te laten rectificeren. Hierbij was nog geen sprake van een procedure. De atlete was verzekerd bij de DAS en verzocht hen om de kosten voor de advocaat te vergoeden. De verzekeraar weigerde en de atlete legde zich hier niet bij neer.

De Geschillencommissie meent dat, naar aanleiding van de eerdere uitspraak van het Europees Hof, inderdaad ook de periode vóór een procedure bij de rechter valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’. Dat dit volgens de verzekeraar zal leiden tot onbetaalbare rechtsbijstandsverzekeringen, overtuigde de Geschillencommissie niet. Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof hebben de verzekeraars al maatregelen genomen en hoe dan ook mag uw recht als verzekerden om zelf uw advocaat te kiezen in geval van een juridisch conflict, niet worden beperkt.

Bezwaar aantekenen

De verzekeraar kan zich niet vinden in deze uitspraak en zij hebben al aangekondigd hier bezwaar tegen aan te tekenen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte, maar duidelijk is al wel dat als u te maken heeft met een juridisch conflict, u hoogst waarschijnlijk al voor de onderhandelingen, of voor bemiddeling zoals mediation, terecht kunt bij uw advocaat naar keuze.

Heeft u hier vragen over? Onze advocaten en mediators helpen u graag.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht