Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht.

7 juli 2015

De borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht leidt tot op heden slechts een slapend bestaan. In de praktijk klinken echter steeds meer geluiden vóór toepassing van alternatieven voor de voorlopige hechtenis. In de bijdrage van Ben Polman aan het blad Ars Aequi van juni 2015 wordt vanuit verschillende perspectieven stilgestaan bij de voor- en nadelen van de toepassing van de borgsom.

Recente berichten

Strafrecht