Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Het beroep onder de loep: de aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren

8 december 2015

De aanpak van zogenoemde ‘facilitators’ heeft de prioriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de opsporende instanties. In onderzoeken richt het Openbaar Ministerie steeds vaker (ook) zijn pijlen op juridische en financiële dienstverleners die betrokken zouden zijn bij het doen uitvoeren van strafbare activiteiten en daarmee vanuit hun beroepsbeoefening misdaad zouden faciliteren. Strafrechtelijke vervolging van de ‘echt foute beroepsbeoefenaar’ – waarbij opzet evident kan worden aangetoond – ligt in de rede. Daar waar echter sprake is van mogelijk verwijtbaar handelen en opzet lastig is vast te stellen dient het strafrecht als ‘ultimum remedium’ terughoudend dient te worden toegepast. Dit is het geval indien het Openbaar Ministerie besluit het niet in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid, strafrechtelijk te vervolgen.

Recente berichten

<