Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Gratis adviesgesprek advocaat voor VVE-leden en bestuur

27 december 2012

Wist u dat u als eigenaar van een appartement automatisch deel uitmaakt van een vereniging van eigenaren (VvE)? Naast het exclusieve gebruiksrecht van het appartement is de appartementseigenaar tevens mede-eigenaar en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw.

De wettelijke regels over het appartementsrecht zoals die in ons Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd, roepen vaak veel vragen op. Hoe moeten de appartementseigenaren zich jegens elkaar gedragen? Welke rechten en plichten hebben zij? Hoe verhouden deze rechten en plichten van de individuele appartementseigenaar zich tot de rechtspersoon ‘de VvE’ en het bestuur van de VvE? Hoe moeten de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement van de VvE worden uitgelegd in de context van de wettelijke bepalingen?

Bij Cleerdin & Hamer Advocaten werken gespecialiseerde advocaten die zowel optreden voor de VvE als rechtspersoon als voor de individuele eigenaar van een appartement en die op elk juridisch vraagstuk een passend antwoord kunnen geven.
Mrs. Danel en Van Lith zijn werkzaam op onze kantoren in Almere en Amsterdam en zijn van harte bereid u tijdens een eerste – gratis – adviesgesprek nader te informeren over het reilen en zeilen binnen uw VvE.

Neem voor het maken van een afspraak contact op met
de sectie Vastgoed via 036 535 8080 of via Email.

Recente berichten