Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Geslaagde cassatie inzake kwalificatieprobleem

28 maart 2018

Onze cassatiespecialisten Rick van Leusden en Chana Grijsen hebben met succes geklaagd bij de Hoge Raad over een klassiek kwalificatieprobleem in een hennepzaak. In de tenlastelegging (en bewezenverklaring) van het in de praktijk erg weinig voorkomende feit “vernieling van een elektriciteitswerk” waren niet alle bestanddelen van de delictsomschrijving van art. 161bis Sr terug te vinden. Dat had tot ontslag van alle rechtsvervolging moeten leiden, maar het Hof veroordeelde ten onrechte. Daarom bepaalde de Hoge Raad dat het Hof zich opnieuw over de zaak moet buigen.

Volledige uitspraak

De volledige uitspraak vindt u hier

Recente berichten