Geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020 | Cleerdin & Hamer Advocaten

Geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

8 juli 2020

De vader of partner heeft na de geboorte van zijn of haar kind ook recht op verlof. Dit wordt het geboorteverlof genoemd.

Tot en met 2019 kregen zij maar 2 dagen na de geboorte en moesten dan alweer aan het werk, of vakantiedagen opnemen.

Per 1 januari van dit jaar werd dit al uitgebreid naar één werkweek. Werkt de partner dus bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag, dan krijgt hij of zij 40 uren verlof. Werkt de partner 4 keer 4 uur per week, dan is dit dus 16 uur.

Dit verlof komt voor rekening van de werkgever en in deze week krijgt de partner zijn of haar volledige salaris doorbetaald.

5 weken aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli zijn hier nog eens 5 weken aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Deze extra weken zijn wettelijk wel iets anders geregeld. De eisen om hiervoor in aanmerking te komen zijn:

  • De partner moet getrouwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben met de moeder van het kind; of
  • Indien zij geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben, dan moeten zij samenwonend zijn;
  • De partner moet het kind hebben erkend;
  • Het verlof moet binnen 4 weken na de geboorte zijn opgenomen. De partner mag de dagen wel naar eigen inzicht opnemen.

De 5 extra weken krijgt de partner maximaal 70% van zijn of haar salaris en dit wordt vergoed door het UWV. Hierbij geldt ook dat dit 70% betreft van het maximaal dagloon. Er zijn al werkgevers die dit aanvullen tot een hoger percentage, maar om hiervoor in aanmerking te komen, moet dit specifiek geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst, of een cao.

Voorwaarden geboorteverlof voor partners

Om in aanmerking te komen voor de 5 aanvullende weken geboorteverlof moet de partner aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De baby moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn;
  • De partner moet eerst de week partnerverlof op hebben genomen;
  • Deze extra verlofwerken moeten opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte en uiterlijk 4 weken voordat het ingaat worden aangevraagd.

De werkgever mag de eerste week geboorteverlof niet weigeren. Voor wat betreft de aanvullende 5 weken mag de werkgever dit ook niet weigeren, maar de werkgever kan in overleg met de partner de periode van het verlof wel wijzigen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Om deze reden is het verstandig om het verlof zo vroeg mogelijk aan te vragen, zodat de werkgever nog voldoende tijd heeft om hier rekening mee te houden en vervanging te regelen.

Vragen geboorteverlof voor partners

Heeft u nog vragen over het geboorteverlof voor partners, of andere vragen over zwangerschaps- en bevallingsverlof? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Recente berichten