Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Eerste faillissementsfraudespreekuur voor curatoren is een feit

23 juni 2015

In het arrondissement Noord-Nederland heeft deze week het eerste fraudespreekuur plaatsgevonden onder leiding van de rechter-commissaris belast met faillissementen. In het fraudespreekuur leggen curatoren een vermoeden van faillissementsfraude voor aan een groep van specialisten. Deze groep bestaat uit een rechter-commissaris, een fraudeofficier van justitie en medewerkers van de recherche, de FIOD en de Belastingdienst. Dit team beoordeelt de door de curator ingebrachte zaken en bepaald de vervolgacties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doen van aangifte door de curator, wat een strafrechtelijk onderzoek en eventuele vervolging van (ex-)bestuurders en/of (ex-) leidinggevenden tot gevolg kan hebben.

Van een verdenking van faillissementsfraude kan sprake zijn indien geld of goederen aan de boedel zijn onttrokken na of in het zicht van faillissement. Ook het niet of onvolledig voeren en bewaren van de administratie of het niet uitleveren daarvan op de datum van het faillissement, kan een verdenking wegens faillissementsfraude opleveren.
Het fraudespreekuur lijkt een stap in de richting van de versterking van de positie van de curator in faillissementsfraudezaken: hoewel wetgeving dienaangaande aanhangig is, wordt in de praktijk de curator reeds aangespoord om op eenvoudige wijze van vermeende fraude melding te maken dan wel aangifte te doen. Gelet op de samenstelling van de partijen in het spreekuur lijkt het eveneens eenvoudiger een vervolgingstraject in te zetten.

Het spreekuur past in het beleid van het Openbaar Ministerie om meer faillissementsfraudezaken te vervolgen. In de toekomst wordt een toename verwacht van het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar faillissementsdelicten.
Het Openbaar Ministerie heeft reeds ingezet op deze vorm van fraude door het organiseren van zogenoemde themazittingen faillissementsfraude. Indien u vragen heeft over faillissementfraude, kunt u terecht bij één van onze specialisten.

Recente berichten