Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Eenzijdig ongeval met letselschade

19 september 2018

Stelt u zich voor. Na een nachtelijk feest, rijden drie vrienden in een auto huiswaarts. Eén van hen is de BOB. Maar helaas is alc0holvrij rijden nog geen garantie voor een veilige thuiskomst. Enkele kilometers voordat zij de woonplaats bereiken raakt de auto door onbekende oorzaak van de weg. De auto belandt tegen een boom. Gevolg; de auto is zwaar beschadigd en de 3 inzittenden hebben ernstig letsel.

Hoe dan verder?

In Nederland geldt een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor ieder motorvoertuig dat gebruikt wordt op de openbare weg. De achterliggende gedachte is dat, indien een gemotoriseerde verkeersdeelnemer een ongeval veroorzaakt waardoor een andere weggebruiker (letsel)schade lijdt, laatstgenoemde niet met zijn schade mag blijven zitten. Dit om te voorkomen dat men toevallig door de spreekwoordelijke “kale kip” wordt aangereden.

WAM-verzekering

Hiermee is een groot deel van de risico’s afgedekt. De passagiers van gemotoriseerde voertuigen kunnen namelijk ook een beroep doen op de WAM-verzekering van het voertuig waarmee zij vervoerd werden. Zij hebben immers part noch deel aan het ontstaan van het ongeval. Ook indien er sprake is van een eenzijdig ongeval kunnen de passagiers de WAM verzekeraar van het betrokken voertuig rechtstreeks aansprakelijk stellen.

Dat geldt echter niet voor de bestuurder van het voertuig. Die geldt als veroorzaker van het ongeval en heeft geen enkele andere partij om op terug te vallen. De bestuurder die betrokken is bij een eenzijdig ongeval dient zijn eigen (letsel)schade te dragen. Tenzij er alsnog een aansprakelijke/verantwoordelijke partij aan te wijzen is. Bijvoorbeeld de wegbeheerder, of zoals in geval van werkverkeer; de werkgever.

Schade Verzekering Inzittenden SVI

In de letselschadepraktijk wordt steeds vaker een beroep gedaan op de zogenaamde Schade Verzekering Inzittenden SVI. Ook wel bekend als Verkeersschadeverzekering. Dergelijke verzekeringen bieden dekking voor schade van inzittenden èn de eventuele letselschade van de bestuurder. Ook in de situatie waarin de aansprakelijkheid onduidelijk is, kunnen bestuurder en passagier, hangende de discussie en het toedrachtsonderzoek, een beroep doen op de eigen polis. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden een dergelijke extra module aan bij hun autopakketten.

De drie vrienden in de onderhavige casus hebben alle drie hun volledige schade kunnen verhalen. De schade is verhaald op de Schade verzekering Inzittenden, mèt de kosteloze deskundige bijstand van een letselschadeadvocaat. De kosten voor buitengerechtelijke rechtshulp zijn namelijk ook in de meeste gevallen gedekt onder de SVI.

Sigriet Jongstra

Recente berichten