Drugsbezit militairen en het strafrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Drugsbezit militairen en het strafrecht

17 juni 2020

Door: Frezia Aarts

Indien u een geringe hoeveelheid harddrugs – bijvoorbeeld cocaine- op zak heeft en u wordt door de politie aangehouden dan wordt u doorgaans niet strafrechtelijk vervolgd. Het bezit hebben van harddrugs is weliswaar strafbaar, want het levert een overtreding van de Opiumwet op, maar dit strafbare feit heeft een ´lage opsporingsprioriteit.´ Er vindt dan geen gerichte opsporing plaats en vervolging vindt slechts plaats ter ondersteuning van hulpverlening.

Echter geldt dit niet voor militairen. Wanneer militairen de Opiumwet overtreden dan gaat het Openbaar Ministerie uit van een algeheel ´niet- gedogen´. Dus ook wanneer het enkel gaat om het bezit hebben van een geringe hoeveelheid harddrugs. Dit komt omdat Defensie een zero tolerance beleid hanteert ten aanzien van drugs.

Mocht u dus worden aangehouden wegens het bezit hebben van harddrugs dan maakt het verschil of u militair bent of niet. Bent u geen militair dan zult u hiervan in principe geen strafrechtelijke gevolgen ondervinden.

Verschil in strafrechtelijke behandeling voor militairen en niet-militairen

Bent u wel militair dan ligt het dus anders en wordt u doorgaans wel strafrechtelijk vervolgd. Indien er sprake is van ´´militairen omstandigheden´´ dan geldt ook nog eens een zwaardere strafmaat. Op deze wijze bestaat er dus verschil in strafrechtelijke behandeling voor militairen en niet-militairen.

Zero tolerance beleid Defensie

De schoen wringt hierbij dus extra doordat militairen doorgaans worden ontslagen wanneer zij harddrugs in bezit hebben. Immers, houdt het zero tolerance beleid -in het kort gezegd- in dat op het gebruik van harddrugs ontslag volgt en op het gebruik van softdrugs eveneens, behalve wanneer het softdrugs gebruik niet gerelateerd is aan de dienst. In die gevallen krijgen militairen eerst een waarschuwing.

Bent u militair en wordt u verdacht van het bezit hebben van harddrugs of een andere overtreding van de Opiumwet en wenst u dat een advocaat gespecialiseerd in het militair strafrecht van ons kantoor uw belangen behartigt, neemt u dan contact op.

Recente berichten