Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

De Scheidingsweg

7 november 2019

In de zomer liep ik in een stad in Nederland waar ik nog niet eerder was geweest. Het viel mij op dat veel straatnamen in iedere stad voorkomen. De Dorpsstraat, De Markt, Het Stationsplein.

Toen kwam ik uit op een kruispunt. Twee kleine straatjes die op elkaar uitkwamen; op het eerste gezicht niets bijzonders. Onbewust viel mijn oog op het bordje van de straatnaam: De Scheidingsweg. Ik word wel vaker beschuldigd van beroepsdeformatie, en mijn hart maakte inderdaad stiekem een sprongetje. Ik legde de link met mijn werk en echtscheidingen.

Op de hoek van die straat zat een kapper. Ik bedacht mij dat het voor die kapper misschien wel vanzelfsprekend was dat bij ‘Scheidingsweg’ aan kapsels werd gedacht: de ene klant wil de scheiding in het haar links hebben en de andere klant rechts. Afijn, ik dwaal af.

Echtscheidingen

Gelukkig heeft niet iedereen te maken met echtscheidingen. Veel mensen zullen deze straat voorbij lopen zonder er aandacht aan te schenken. Maar als je gaat scheiden, dan is dat niet niks. Dan kom je op de ‘scheidingsweg’. Op een ogenschijnlijk nietszeggend kruispunt. Maar het maakt voor de toekomst nogal uit of je linksaf gaat of rechtsaf, rechtdoor of terug.

Om je heen heeft iedereen goed bedoelde adviezen. Zelf heb je er misschien nog nooit mee te maken gehad en wil je er eigenlijk ook helemaal niet aan denken. Er moet veel geregeld worden. Je hebt vragen over de echtscheiding zelf, maar ook hoe het verder met de kinderen moet. De onzekerheid waar jullie gaan wonen en de financiële zorgen maken dat je hoofd vol zit. Er zijn heftige emoties die ook ruimte moeten krijgen. Als advocaat-mediator bij echtscheidingen en familierecht ervaar ik dat dagelijks.

Mediator

Op internet zoek je naar een professional die je het beste over die ‘scheidingsweg’ kan loodsen. Je bent op zoek naar een mediator. De muren langs de ‘scheidingsweg’ komen op je af, zoveel verschillende websites met mediators zijn er. Het beroep van mediator is nog geen wettelijk erkende titel, zoals het beroep van advocaat dat wel is. Dat wil zeggen dat iedereen een bordje ‘mediator’ op zijn deur kan spijkeren. Dat wil nog niet zeggen dat iedere mediator ook de vakkennis en ervaring heeft die nodig is om een echtscheiding op een goede manier te regelen.

Welke mediator kies je dan? Een mediator die is aangesloten bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) heeft tenminste voldaan aan de vereisten van een erkende opleiding en beschikt over voldoende kennis en ervaring om meer zekerheid te hebben over het professionele verloop en (daarmee) de slagingskans van de mediation.

Vooroordelen

Als ik wel eens belangstellend aan mensen vraag waarom er niet is gekozen voor een advocaat-mediator, dan blijken er vaak vooroordelen aan ten grondslag te liggen. Die wil ik graag uit de wereld helpen. Om te beginnen met deze drie:

Een advocaat-mediator is niet uit op strijd maar begeleidt jullie juist op een betrokken, persoonlijke maar ook zakelijk verantwoorde manier in het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken.
Bij een advocaat-mediator duurt de procedure helemaal niet langer dan bij een ‘gewone’ mediator. De advocaat-mediator gebruikt de tijd die nodig is om enerzijds aandacht te geven aan de gevoelens die over en weer spelen bij echtscheiding en anderzijds om zakelijke aspecten van de scheiding te bespreken. Alleen dan kom je tot afspraken waar jullie allebei achter staan.
De kosten voor een advocaat-mediator zijn zeker niet hoger dan voor een gemiddelde ‘gewone’ mediator. Mensen die onder een bepaald welstandsniveau zitten, kunnen recht hebben op gefinancierde rechtshulp door een advocaat-mediator vanuit de Staat. Er wordt dan alleen een eigen bijdrage betaald. Op betalende basis is het uurtarief dikwijls echt niet hoger dan van een ‘gewone’ mediator en soms kunnen er afspraken gemaakt worden welke werkzaamheden voor een bepaald bedrag gedaan worden. Vraag vooraf naar een prijsindicatie. De advocaat-mediator begrijpt dat het prettig is om juist in deze onzekere tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben, bijvoorbeeld over de kosten.
Een advocaat-mediator heeft als bijkomend voordeel dat hij of zij specialistische juridische kennis en ervaring heeft. Dat is van groot belang voor de echtscheidingsprocedure zelf, zoals bij het opstellen van het ouderschapsplan voor de kinderen of het echtscheidingsconvenant.

Na een aantal jaren

In de praktijk zie ik regelmatig mensen die na een aantal jaren na de echtscheiding alsnog bij mij als advocaat-mediator komen omdat de afspraken juridisch gezien toch niet goed genoeg zijn vastgelegd. Dat levert dan na de echtscheiding discussies op, die je juist had willen voorkomen. Ik vind het jammer dat ik die mensen niet direct bij de echtscheidingsprocedure heb mogen begeleiden als advocaat-mediator.

De advocaat-mediator die bovendien is aangesloten bij de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) kan natuurlijk ook niet alles vooraf voorzien en voorkomen, maar heeft wel de specialistische kennis en vaardigheden om de gevolgen van jullie echtscheiding zo goed mogelijk te regelen.

Het voordeel is bovendien dat een advocaat-mediator jullie de hele ‘scheidingsweg’ begeleidt. Het verzoek tot echtscheiding moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Bij een ‘gewone’ mediator moet dit dus nog plaatsvinden bij een advocaat die niet de mediator is. Bij de advocaat-mediator is alles in één hand. Soms is er behoefte aan om na een periode te evalueren hoe het gaat. Ook dan is er geen drempel om terug te gaan naar je advocaat-mediator.

Lang genoeg heb ik stilgestaan op de Scheidingsweg. Een eindje verderop begint – hoe toepasselijk – de Verbindingsweg. Dat is de weg in de juiste richting…

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht