Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Corona en alimentatie betalen

10 april 2020

Help! Door Corona kan ik de alimentatie niet meer betalen, wat nu?

Na drie weken intelligente lockdown is inmiddels duidelijk dat de Corona-crisis niet alleen gevolgen kan hebben voor uw gezondheid, uw bewegingsruimte en uw sociale contacten, maar dat dit ook tot een financiƫle achteruitgang kan leiden. Niet alleen ondernemers zien hun inkomen teruglopen, ook werknemers hebben het zwaar en raken in sommige gevallen zelfs hun baan kwijt. Wanneer er bij u sprake is van een inkomensachteruitgang, kan dat ook gevolgen hebben voor de alimentatie die u betaalt of ontvangt. Die alimentatie ging immers uit van uw hogere inkomen. Mag u als alimentatiebetaler dan nu minder gaan betalen wanneer uw inkomen wegvalt? Of heeft u als alimentatieontvanger recht op een hogere bijdrage nu uw eigen inkomen lager is?

Relevante wijziging van omstandigheden

Wanneer uw inkomen (substantieel) wijzigt ten opzichte van het eerder gebruikte inkomen, dan kan dat een reden zijn om de vastgestelde alimentatiebijdrage te verlagen, nihil te stellen of (in geval het inkomen van de alimentatieontvanger verlaagt) te verhogen.

U zult dan wel moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden ten opzichte van de eerdere situatie. Wanneer u werknemer bent en u krijgt te maken met een salaristeruggang of ontslag, dan is dat vaak al snel duidelijk en kunt u ook stukken tonen waaruit uw inkomensteruggang blijkt.

Bent u echter zelfstandige, dan is er bij het berekenen van uw inkomen voor deze crisis ook al rekening gehouden met een langere periode. Uw inkomen is namelijk niet in een vast bedrag gegoten, maar afhankelijk van uw daadwerkelijke werk en kan dus fluctueren. Meestal wordt dan uitgegaan een periode van drie opeenvolgende jaren. Komt u echter nu in financiƫle moeilijkheden door de crisis, dan is afwachten tot u meer stukken heeft vaak geen mogelijkheid. U zult dan op andere manieren, bijvoorbeeld door het tonen van uw daadwerkelijke werk en uw teruglopende buffer, moeten aantonen dat u in de problemen bent gekomen en geen liquide middelen meer hebt om uzelf en uw ex-partner/kinderen te kunnen voorzien.

Mag ik dan nu al stoppen met betalen of juist nu al meer alimentatie ontvangen?

U kunt echter niet zomaar stoppen met het betalen van een vastgestelde alimentatie, of zomaar meer alimentatie vragen aan uw ex-partner. Zonder overleg is dat echter niet mogelijk en mag de ander in redelijkheid uitgaan van het eerder vastgestelde bedrag. Dit bedrag blijft dan ook verschuldigd. Wij adviseren u dan ook om eerst, zo mogelijk schriftelijk, met uw ex-partner te communiceren wanneer u een inkomensteruggang ziet aankomen. Wellicht kunt u samen goede afspraken maken, al dan niet voor tijdelijke duur, waarbij u met elkaar kunt afspreken om, mocht het bij terugkijken toch meevallen, ook met terugwerkende kracht nog eens te kijken naar de redelijkheid van de tijdelijke afspraak.

Dat kunt u uiteraard zelf regelen, maar dat kan ook onder begeleiding van een ervaren mediator. De mediators van Cleerdin & Hamer bieden mediations aan via videobellen, zodat ook in deze moeilijke tijden in overleg kan worden gegaan.

Mocht overleg niet mogelijk zijn of leidt dit tot niks, dan adviseren wij u om toch een wijzigingsprocedure op te starten bij de rechtbank. Wacht daar dan niet te lang mee, want de datum van het ingediende verzoekschrift wordt vaak gehanteerd als ingangsdatum van de gewijzigde alimentatie.

Wilt u op dit moment advies? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten. Dat kan via het telefoonnummer 036-53580 of door het sturen van een mail naar familierecht@cleerdin-hamer.nl. Wij zijn eveneens te bereiken via Zoom. Voor het inplannen van een gesprek, neemt u contact op.

Recente berichten