Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Appende fietser op de bon

18 oktober 2019

Boete

Sinds 1 juli 2019 is het gebruik (bellen en/of appen) van de mobiele telefoon op de fiets strafbaar gesteld. De boete is gelijkgesteld aan het bedrag dat een fietser betaalt voor fietsen door rood licht en bedraagt € 95,00. Voor jongeren tussen 12 en 15 jaar bedraagt de boete € 47,50.

“Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

Het gebruik van navigatie of handsfree bellen is dus wel toegestaan, zolang de aandacht en de ogen maar bij de weg gehouden worden. Het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer (ook door automobilisten), is echter een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen.

Appende fietser lijdt (letsel)schade

Indien een fietser al append een ongeval veroorzaakt en daarbij (letsel)schade veroorzaakt aan een andere fietser of voetganger, is hij/zij in beginsel aansprakelijk. Ook indien de fietser zelf letsel oploopt, zal hij/zij zijn eigen schade moeten dragen.

Indien bij een dergelijk ongeval een gemotoriseerd voertuig betrokken is, kan de aansprakelijkheid anders komen te liggen. Dat komt door de werking van artikel 185 WvW dat de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers (o.a. fietsers en voetgangers) een hoge mate van bescherming biedt. Hoewel een en ander afhankelijk is van de omstandigheden van het ongeval, geldt als uitgangspunt dat een fietser minimaal 50% van zijn/haar schade vergoed krijgt door de automobilist. Dat is slechts anders als er sprake is van overmacht bij de automobilist. De rechter legt dit criterium heel streng uit en de bewijslast ligt volledig bij de automobilist. Bij kinderen jonger dan 14 jaar geldt zelfs dat zij 100% van hun schade vergoed krijgen.

Hier kunt u het nieuwsitem bij Editie NL bekijken.

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u wellicht zelf betrokken geraakt bij een ongeval? Belt u ons gerust voor vrijblijvend advies. Veelal kunnen wij u kosteloos bijstaan.

Recente berichten