Alimentatieverlaging door corona | Cleerdin & Hamer Advocaten

Alimentatieverlaging door corona

15 december 2020

Door: Hilde Nobel

De coronacrisis hakt er flink in. In eerste instantie viel het aantal ontslagen nog mee en hielden de overheidsmaatregelen de inkomens aardig op peil, maar steeds meer mensen raken hun baan kwijt of hebben minder inkomsten en dat kan invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Als door een daling van het inkomen financiële problemen ontstaan waardoor het moeilijk wordt om aan een alimentatieverplichting te voldoen, dan kun je een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen voor een alimentatieverlaging.

Verzoek tot alimentatieverlaging

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, kan aan de rechtbank worden gevraagd de bijdrage aan te passen.

Voor een geslaagd beroep op een wijziging van omstandigheden dien je aan te tonen dat er sprake is van een niet- verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies. Als jij dus zelf de handdoek in de ring gooit omdat je geen zin meer hebt in die vervelende baas, dan is dat jammer maar dan heb jij er zelf voor gekozen om de baan stop te zetten en komt dat voor jouw eigen rekening en risico.

Wanneer is het niet verwijtbaar? Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen. Door de NOW-regelingen hebben veel werknemers hetzelfde inkomen behouden en zijn ontslagen tegengegaan, maar er zijn ook werknemers die minder gelukkig zijn en die wel worden ontslagen. Na ontslag kan je (meestal) aanspraak maken op een WW-uitkering, maar daarmee lever je wel zo’n 30% in op het oorspronkelijke salaris.

Ook ondernemers worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Voor ondernemers en zelfstandigen met een inkomensverlies/omzetdaling, is een beroep mogelijk op de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers). Daarnaast kan worden gevraagd om een uitstel voor het betalen van belastingen. Toch lukt het sommige ondernemers niet om het hoofd boven water te houden. Als jouw onderneming het niet redt, dan kan je vragen om een verlaging van de alimentatie. Bij de beoordeling van het verzoek zal de rechter rekening houden met de vraag of jij er alles aan hebt gedaan om het inkomen op peil te houden.

Is een wijziging van omstandigheden aangetoond dan kan de alimentatie worden herzien. Het nadeel van een procedure is wel dat er veel tijd overheen gaat. De doorlooptijd van een alimentatieprocedure is al gauw een half jaar en dat kan problemen opleveren als de financiële nood hoog is. Het is dan ook aan te raden om te proberen om in onderling overleg nieuwe afspraken te maken. Lukt dat niet dan moet je toch naar de rechter.

Hoe lang duurt het?

In principe kan een aangepaste bijdrage pas worden betaald nadat de rechter die heeft vastgesteld. Als je eigenhandig besluit een alimentatieverlaging door te voeren, of minder alimentatie te betalen (terwijl dit wel bij beschikking is vastgelegd) dan kan jouw ex-partner het LBIO inschakelen en die komen de alimentatie dan innen. Het is dus niet verstandig om zelf te besluiten om de alimentatiebetaling te verlagen/verminderen. Wat zijn dan de mogelijkheden op de korte termijn?

Aanpassing op korte termijn

Als de nood hoog is, dan is een snelle oplossing gewenst. De wetgever heeft daarom een aparte procedure ingevoerd: de 223 Rv-procedure. Wat houdt die procedure in?

In het kader van een lopende procedure (die dus meestal een aantal maanden duurt) kan je een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort “tijdelijke oplossing”. De rechter kan dan bepalen dat in afwachting van de bodemprocedure een lager bedrag verschuldigd is, omdat doorbetaling van de lopende alimentatie grote liquiditeitsproblemen of zelfs een faillissement tot gevolg kan hebben.

Nadat er een uitspraak is gedaan in de voorlopige voorzieningenprocedure is het wachten tot er een einduitspraak komt in de bodemprocedure. De uitspraak in de bodemprocedure is definitief.

Wilt u advies of wilt u een wijzigingsverzoek indienen voor alimentatieverlaging?
Neemt u dan gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Recente berichten