Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Alimentatie wijzigen als inkomen wijzigt door Corona

24 maart 2020

Kan de alimentatie gewijzigd worden als mijn inkomen wijzigt door de (Corona) crisis?

Als er sprake is van een substantiële wijziging van uw inkomen dan kunt u een wijziging vragen van de hoogte van de vastgestelde kinder- en/of partneralimentatie. Mocht het dus zo zijn dat u uw baan (deels) kwijtraakt, dan is het zaak om snel mogelijk een wijziging aan te vragen van de alimentatie om te voorkomen dat u in de financiële problemen raakt.

Bij de toetsing door een rechter is het zo dat er gekeken wordt of de wijziging in het inkomen niet verwijtbaar is. U mag dus niet zelf ontslag hebben genomen om op die manier onder uw verplichtingen uit te komen.

Het is van belang om snel een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, omdat in de meeste gevallen de ingangsdatum van de wijziging de datum waarop het verzoek is ingediend is. De rechtbank heeft een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de datum waarop de wijziging van de te betalen alimentatie in mag gaan. Echter, een wijziging die ziet op een periode voordat het verzoekschrift is ingediend, wordt niet snel toegewezen vanwege de vaak vergaande gevolgen voor degene die de alimentatie heeft ontvangen.

Ondernemers

Ook als u een onderneming heeft en uw resultaat wijzigt door de gewijzigde economische omstandigheden, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voor ondernemers wordt er wel meer gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren en is het lastiger om in een crisis meteen een verlaging te krijgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u als ondernemer juist een product levert waar nu veel vraag naar is (bijvoorbeeld toiletpapier of mondkapjes). Ook in die situatie is het niet zo dat u direct meer moet betalen aan alimentatie, omdat dus juist naar die gemiddelden wordt gekeken van de afgelopen jaren.

Bij een ondernemer wordt wel meegenomen dat er gekeken moet worden naar de feitelijke financiële situatie, maar ook naar het inkomen dat iemand in redelijk kan verwerven. Als de crisis dus invloed heeft de winst of verlies positie van een onderneming zal er goed inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de prognoses zijn voor de komende jaar en wat dus de verdiencapaciteit is.

De wettelijke maatstaven

Als u alimentatie betaalt, is het altijd zinvol om na een aantal jaren eens te laten toetsen of de vastgelegde bedragen nog voldoen aan de wettelijke maatstaven. Net zoals u uw auto jaarlijks laat keuren bij de garage, is het ook verstandig om dit te laten doen bij uw financiële verplichtingen. De regelgeving verandert voortdurend. Zo is het bijvoorbeeld de komende jaren zo dat de belastingaftrek terugloopt voor o.a. partneralimentatie. Dit kan grote gevolgen hebben voor een te betalen partneralimentatie.

Vraagt u zich af of uw alimentatie nog voldoet aan alle geldende regels op dit moment, neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten voor een APK keuring van uw alimentatie.

Recente berichten