Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Alimentatie voor 18+ers. Hoe zit dat precies?

23 november 2018

Moeten gescheiden ouders ook alimentatie betalen voor hun kind als deze 18 jaar en dus volwassen is geworden? Deze vraag dient met ja te worden beantwoord. De wet is namelijk helder. De onderhoudsplicht van ouders bestaat totdat het kind 21 jaar is geworden.

Alimentatie berekenen

En hoe moet alimentatie van deze “jong meerderjarigen” dan worden berekend? Moet u als ouder alimentatie betalen als uw kind werkt? Of een bijbaan heeft naast een studie?

Als er al eerder kinderalimentatie is vastgesteld, verandert in het geval uw kind 18 jaar is geworden op zich weinig. Een kind tot 21 jaar is altijd behoeftig. Dat wil zeggen of zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hij of zij mag er zelf voor kiezen of een studie wordt gevolgd of dat men een baan neemt. Een 18+er kan niet worden verplicht om te gaan werken om zo zelf in het levensonderhoud te voorzien. De keuze is aan de jongmeerderjarige zelf om een studie te gaan volgen of te gaan werken.

Eigen levensonderhoud kan voorzien

Wel is het van belang om te kijken of een kind tot 21 jaar behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud. Als uw kind op zijn 18e een baantje krijgt waarmee hij veel geld verdient en daarmee in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, dan kan het zijn dat er geen sprake is van behoefte aan alimentatie of alleen een resterende behoefte.

Jongmeerderjarige-alimentatie

En hoe wordt de behoefte van een jongmeerderjarige nu precies berekend? Voor het berekenen van kinderalimentatie hebben we de zogeheten Nibud-tabellen. Deze gelden niet voor het berekenen van de zogeheten jongmeerderjarige-alimentatie. Om die reden is in het zogeheten Rapport Alimentatienormen geadviseerd om aansluiting te zoeken bij de Wet Studiefinanciering 2000. Hierin staan de normbedragen voor de studiefinanciering, welke te vinden zijn op www.duo.nl

Verdiensten vanuit bijbaan of stage

Zodra de kosten van een jongmeerderjarige zijn bepaald, dan dient hier op mindering te worden gebracht het bedrag aan te ontvangen zorgtoeslag. Of ook verdiensten vanuit een bijbaan of een stage hierop in mindering moeten worden gebracht, blijft bij de rechters een punt van discussie. Het Rapport Alimentatienormen gaat uit van het in mindering brengen van inkomsten als deze structureel zijn. Rechters blijven echter wisselend in haar uitspraken.

Draagkracht

Naast wat hiervoor beschreven staat hangt het natuurlijk van het inkomen af van de alimentatieplichtige ouder – waarbij wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders – hoe hoog uiteindelijk het bedrag aan alimentatie zal zijn.

Recente berichten