Golf element blauw | Cleerdin & Hamer

Publicaties Sander Janssen

Eindelijk toegang tot datasets -(Erg) langzaam maar zeker naar een nieuw normaal
Samen met Desiree de Jonge, NJB 8 oktober 2021 Afl. 34, p. 2793-2799.

Mr. S.L.J. Janssen
De Kroongetuige: een tussenstand 

De herziening van de regeling voorwaardelijke invrijheidstelling
Samen met Benjamin Mulder, NJB 5 januari 2018 Afl. 1, p. 13-17.

De niet-verdachte burger in de bijzondere opsporing.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad, nr. 11, 20 maart 2015, p. 680-684.

I am the law, de criminele burgerinfiltrant als voorbeeld van gebrekkig machtsevenwicht.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad, nr. 11, 21 maart 2014, p. 707-710.

De kroongetuige in het Nederlandse strafproces.
vertrouwen is goed, controle is beter. Proefschrift 2013

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk
Gepubliceerd in Strafblad, jaargang 10, aflevering 5, november 2012, p. 381-387.

Mr. S.L.J. Janssen & mr. P.P.J. van der Meij
Tekenen bij het kruisje. De motivering van de voorlopige hechtenis
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad 26, 29 juni 2012, p. 1785-1789.

De Feitenrechter policet wel degelijk
Gepubliceerd in het Advocatenblad, nr. 11, 8 augustus 2008, p. 450-453.

Het gaat hier niet om rechtvaardigheid
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad, nr.5, 1 februari 2008, p. 276-280.

Unificatie in het materiële strafrecht?
Gepubliceerd in Delikt & Delinkwent, april 2007, p. 370-385.

De strafbare intentie is bijna een feit.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad nr. 18, 5 mei 2006, p. 1005-1006.

Nobody policing the police.
Gepubliceerd in Advocatenblad nr. 5, 31 maart 2006, p. 232.

Een uitzondering op de regel: een naschrift.
Gepubliceerd in Strafblad, jaargang 3, aflevering 3, 24 juni 2005, p. 138.

Binnentreden in een woning: doorzoeken als norm.
Gepubliceerd in Strafblad, jaargang 3, aflevering 1, 17 februari 2005, p. 138.

Strafbare Voorbereidingshandelingen
Gepubliceerd in Jurisprudentie Strafrecht Select, C.P.M. Cleiren, Th.A. de Roos en M.A.H. van der Woude (red), Sdu Uitgevers Den Haag 2005, p. 295-309, 2e druk 2006, p. 343-360, 3e druk 2008.

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad nr. 26, 25 juni 2004 (NB bewerking in NRC).

Mental condition defences in supranational criminal law.
Gepubliceerd in International Criminal Law Review, volume 4 (maart 2004), p. 83-98.

Mr. S.L.J. Janssen & Mr. G.P. Hamer
De regie uit handen.

De voorlopige hechtenis uit de bocht (in samenwerking met mr. G.P. Hamer).
Gepubliceerd in Advocatenblad 21, 14 november 2003.

Onbeschermde seks en opzet.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad nr. 37, 11 oktober 2003

Allan vs. The United Kingdom.
Gepubliceerd in Advocatenblad nr. 1, 10 januari 2003, p. 20.

Naschrift psychische overmacht.
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad 39, 5 oktober 2002, p. 1948.

Psychische overmacht; naar een absolute wilsonvrijheid?
Gepubliceerd in Nederlands Juristenblad nr. 23, 7 juni 2002, p. 1111.

Nog altijd geen volledige duidelijkheid over poging tot uitlokking.
Gepubliceerd in Advocatenblad nr. 11, 31 mei 2002, p. 484.

Boom Basics Strafrecht (in samenwerking met mr. R. Malewicz)
Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002 (2e druk 2003, 3e druk 2005)

Mr. S.L.J. Janssen & prof. dr. A.M.H. Van Leeuwen
Dissociatie in het strafrecht?
Gepubliceerd in in Delikt & Delinkwent, november 2000, p. 875 ev.